Sidefag i matematik

Ønsker du at læse sidefag i matematik, skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A

Opfylder du adgangskravene?
Læs mere om hvordan du kan blive optaget på sidefaget her.

Størrelsen af dit sidefag afhænger af om dit hovedfag er en naturvidenskabelig (f.eks. matematik eller fysik) eller en ikke-naturvidenskabelig uddannelse (f.eks. humanistisk eller samfundsfaglig).

Kassogram med normeret studieforløb hvis dit hovedfag er en ikke-naturvidenskabelig uddannelse

Følgende kassogram viser, hvordan et normeret forløb for sidefagi matematik ser ud, men det vil ofte være meget individuelt, hvornår og i hvilken rækkefølge kurserne følges.

Et studieår på SCIENCE er opdelt i fire blokke. Hver blok er normeret til 15 ECTS-point og indeholder normalt to kurser med en vægt på hver 7,5 ECTS-point. Se den aktuelle studiekalender her.

Du er altid velkommen til at kontakte en studie-og karrierevejleder i SCIENCE Studenterservice for at få lagt en studieplan eller høre nærmere om indhold og rækkefølge af sidefagskurserne.

Dit anbefalede sidefagsforløb på bacheloruddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
3. år Introduktion til de matematiske fag Lineær algebra i de matematiske fag Analyse 0 Analyse 1
Diskrete matematiske metoder Sandsynlighedsregning og statistik Bachelorprojekt


Dit anbefalede sidefagsforløb på kandidatuddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Algebra 1 Matematikkens historie Begrænset valgfrit Geometri 1
Begrænset valgfrit Begrænset valgfrit Begrænset valgfrit Begrænset valgfrit
2. år Hovedfag Hovedfag Videnskabsteori for matematiske fag Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik
Hovedfag Hovedfag Hovedfag Hovedfag
Obligatorisk kursus Begrænset valgfrit kursus Hovedfag

Kursusbeskrivelserne for sidefags i matematik

Kursuskode: Kursusnavn: Placering:   ECTS:
NMAB10002U MatIntroMat: Introduktion til de matematiske fag Blok 1 7,5
NMAB19000U DisMat: Diskrete matematiske metoder Blok 1 7,5
NMAB10006U LinAlgMat: Lineær algebra i de matematiske fag Blok 2 7,5
NMAA09014U SS:Sandsynlighedsregning og statistik Blok 2 7,5
NMAA09041U An0: Analyse 0 Blok 3 7,5
NMAA04016U An1: Analyse 1 Blok 4 7,5
NMAA04013U Geom1: Geometri 1 Blok 4 7,5
NMAA06066U Alg1: Algebra 1 Blok 1 7,5
NMAA05080U Hist1: Matematikkens historie Blok 2 7,5
NNDB12002U VtMat: Videnskabsteori for matematiske fag Blok 3 7,5
NDIA10001U DidG: Grundkursus i naturvidenskabelige fags didaktik Blok 4 7,5
1) Samt et af de nedenstående to kurser (i alt 7,5 ECTS-point):
NMAA05011U An2: Analyse 2 Blok 1 7,5
NMAA05009U Model: Matematisk modellering Blok 3 7,5
2) Samt et af de nedenstående to kurser (i alt 7,5 ECTS-point):
NMAA05015U MI: Mål og integralteori Blok 2 7,5
NMAA05015U SS2: Sandsynlighedsregning og statistik 2 Blok 3 7,5
3) Samt et af de nedenstående to kurser (i alt 7,5 ECTS-point):
NMAB19002U MatProjekt: Førsteårsprojekt i matematik Blok 3 7,5
NMAA5016U UvMat: Matematik i undervisningsmæssig sammenhæng Blok 4 7,5
5) Samt to af de nedenstående to kurser (i alt 15 ECTS-point):
NMAA09005U NumIntro: Introduktion til numerisk analyse Blok 1 7,5
NMAA04032U ØkIntro: Introduktion til økonomi Blok 2 7,5
NMAA05083U Stok: Stokastiske processer Blok 2 7,5
NMAA04034U MakØk1: Makroøkonomi 1 Blok 2 7,5
NMAA05069U KomAn: Kompleks funktionsteori Blok 2 7,5
NMAA07005U Alg2: Algebra 2 Blok 3 7,5
NMAA05087U OR1: Operationsanalyse Blok 4 7,5
NMAB16001U IntroTal: Introduktion til talteori Blok 4 7,5

Kassogram med normeret studieforløb hvis dit hovedfag er en naturvidenskabelig uddannelse

Dit anbefalede sidefagsforløb på bacheloruddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
3. år Introduktion til de matematiske fag Lineær algebra i de matematiske fag Hovedfag
Diskrete matematiske metoder Sandsynlighedsregning og statistik Analyse 0 Analyse 1
Hovedfag Begrænset valgfri Sidefag

Dit anbefalede sidefagsforløb på kandidatuddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Algebra 1 Matematikkens historie Begrænset valgfri Geometri 1
Hovedfag Hovedfag Begrænset valgfri Begrænset valgfri
Hovedfag Begrænset valgfri Sidefag

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge blandt følgende begrænset valgfrie kurser:

Kursuskode Kursustitel Blok ECTS
Vælg et af de nedenstående to kurser (i alt 7,5 ECTS-point)
NMAA05009U Matematisk modellering 3 7,5
NMAA05011U Analyse 2 1 7,5
Vælg et af de nedenstående to kurser (i alt 7,5 ECTS-point)
NMAB10004U Sandsynlighedsregning og statistik 2 3 7,5
NMAA05015U Mål- og integralteori 2 7,5
Vælg et af de nedenstående to kurser (i alt 7,5 ECTS-point)
NMAA05016U Matematik i undervisningsmæssige sammenhænge 4 7,5
NMAB19002U Førsteårsprojekt i matematik 3 7,5

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Sidefag