Sidefag i fysik

Ønsker du at læse sidefag i fysik, skal du opfylde de område- og uddannelsesspecifikke adgangskrav:

Områdespecifikke adgangskrav Uddannelsesspecifikke adgangskrav

Dansk A

Engelsk B

Matematik A

Én af følgende kombinationer:

Fysik A og Kemi B

Fysik A og Bioteknologi A
Fysik B og Kemi A
Geovidenskab A og Kemi A


Opfylder du adgangskravene?
Læs mere om hvordan du kan blive optaget på sidefaget her.

Størrelsen af dit sidefag afhænger af om dit hovedfag er en naturvidenskabelig (f.eks. matematik eller fysik) eller en ikke-naturvidenskabelig uddannelse (f.eks. humanistisk eller samfundsfaglig).

Kassogram med normeret studieforløb hvis dit hovedfag er en ikke-naturvidenskabelig uddannelse

Følgende kassogram viser, hvordan et normeret forløb for et sidefag i fysik ser ud, men det vil ofte være meget individuelt, hvornår og i hvilken rækkefølge kurserne følges.

Et studieår på SCIENCE er opdelt i fire blokke. Hver blok er normeret til 15 ECTS-point og indeholder normalt to kurser med en vægt på hver 7,5 ECTS-point. Se den aktuelle studiekalender her.

Du er altid velkommen til at kontakte en studie-og karrierevejleder i SCIENCE Studenterservice for at få lagt en studieplan eller høre nærmere om indhold og rækkefølge af sidefagskurserne.

Dit anbefalede sidefagsforløb på bacheloruddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
3. år Introduktion til matematik i naturvidenskab Lineær algebra i naturvidenskab Matematik for fysikere 1 Matematik for fysikere 2
Mekanik og relativitetsteori Hovedfag


Dit anbefalede sidefagsforløb på kandidatuddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Hovedfag Hovedfag Termodynamik og projekt Elektromagnetisme
Hovedfag Hovedfag Begrænset valgfrit Begrænset valgfrit
2. år Elektrodynamik og Bølger Kvantemekanik 1 Begrænset valgfrit Begrænset valgfrit
Fysiske undervisningsforsøg Begrænset valgfrit Hovedfag Hovedfag
Obligatorisk kursus Begrænset valgfrit kursus Hovedfag

Kursusbeskrivelserne for sidefag i fysik

Kursuskode: Kursusnavn: Placering: ECTS:
NFYB10004U Mekanik og relativitetsteori   Blok 1+2  15
NMAB10001U Introduktion til matematik i naturvidenskab Blok 1  7,5
NMAB10007U Lineær algebra i naturvidenskab Blok 2 7,5
NFYA04070U Matematik F Blok 3 7,5
NFYA06050U Matematik F2 Blok 4 7,5
NFYB10001U Termodynamik og projekt Blok 3 7,5
NFYB10023U Elektromagnetisme Blok 4 7,5
NFYB10005U Elektrodymanik og bølger  Blok 1 7,5
NFYA10009U Fysiske undervisningsforsøg  Blok 1 7,5
NFYB10013U Kvantemekanik 1  Blok 2 7,5
Herunder skal vælges ét af følgende (7,5 ECTS)
NFYB16000U Astronomiens fundament  Blok 1 7,5
NFYB10022U Universets udvikling Blok 3  7,5
Herunder skal vælges ét af følgende (7,5 ECTS)
NKEA05034U Videnskabsteori og etik for kemikere (VtKem) Blok 3 7,5
NDAA04032U Datalogiens Videnskabsteori (VtDat) Blok 3 7,5
NNDB19002U Geografiens videnskabsteori (VtGeogr) Blok 3 7,5
NFYA06040U Videnskabsteori og etik for fysikere (VtFys) Blok 3 7,5
NNDB12002U Videnskabsteori for matematiske fag (VtMat) Blok 3 7,5
NNDB12001U Biologisk Videnskabsteori (VtBio) Blok 3 7,5
samt 22,5 ECTS af følgende:
NFYA06018U Datalogi for fysikere (DatF) Blok 1  7,5
NFYB16000U Astronomiens fundament (Astro1) Blok 1  7,5
NFYB16009U Introduktion til bio- og medicinsk fysik (BioMedFys) Blok 1  7,5
NFYB16001U Atmosfærefysik (Geofys1) Blok 1  7,5
NFYA05060U Optics Blok 2  7,5
NFYB16005U Physical Oceanography (Geofys2) Blok 2  7,5
NFYB15000U Biophysics of proteins, DNA and membranes (Membran) Blok 2  7,5
NFYB16004U Stjerner og Planeter (Astro2) Blok 2  7,5
NFYB10010U Kvantemekanik 2 (KM2) Blok 3 7,5
NFYB10022U Universets udvikling Blok 3 7,5
NFYB10026U Statistisk Fysik Blok 4 7,5
NDIA10001U Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didatik Blok 4 7,5
NFYB18001U Experimental Physics Blok 4 7,5

Kassogram med normeret studieforløb hvis dit hovedfag er en naturvidenskabelig uddannelse

Dit anbefalede sidefagsforløb på bacheloruddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
3. år Introduktion til matematik i naturvidenskab Lineær algebra i naturvidenskab Matematik for fysikere 1 Matematik for fysikere 2
Mekanik og relativitetsteori Hovedfag


Dit anbefalede sidefagsforløb på kandidatuddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Hovedfag Hovedfag Termodynamik og projekt Elektromagnetisme
Hovedfag Hovedfag Hovedfag Hovedfag
2. år Elektrodynamik og Bølger Kvantemekanik 1 Begrænset valgfrit Hovedfag
Fysiske undervisningsforsøg Hovedfag Hovedfag Hovedfag

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Hovedfag