Sidefag i geografi

Ønsker du at læse sidefag i geografi, skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A

Opfylder du adgangskravene?
Læs mere om hvordan du kan blive optaget på sidefaget her.

Størrelsen af dit sidefag afhænger af om dit hovedfag er en naturvidenskabelig (f.eks. matematik eller fysik) eller en ikke-naturvidenskabelig uddannelse (f.eks. humanistisk eller samfundsfaglig).

Kassogram med normeret studieforløb hvis dit hovedfag er en ikke-naturvidenskabelig uddannelse

Følgende kassogram viser, hvordan et normeret forløb for sidefag i geografi ser ud, men det vil ofte være meget individuelt, hvornår og i hvilken rækkefølge kurserne følges.

Et studieår på SCIENCE er opdelt i fire blokke. Hver blok er normeret til 15 ECTS-point og indeholder normalt to kurser med en vægt på hver 7,5 ECTS-point. Se den aktuelle studiekalender her.

Du er altid velkommen til at kontakte en studie-og karrierevejleder i SCIENCE Studenterservice for at få lagt en studieplan eller høre nærmere om indhold og rækkefølge af sidefagskurserne.

Dit anbefalede sidefagsforløb på bacheloruddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
3. år Kultur- og naturgeografi Bachelorprojekt
Geografiske Informations Systemer & kartografi Grundlæggende statistik Klimatologi og hydrologi Naturgeografisk feltkursus


Dit anbefalede sidefagsforløb på kandidatuddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Samfundsmæssigt væsentlige stofstrømme Globale geosystemer By og regional udvikling Kulturgeografisk feltkursus
Planet Earth Geografiens videnskabsteori Globalisering og lokal udvikling i u-landene Grundkursus i de naturvidenskabelige fags Didaktik
2. år Begrænset valgfrit Begrænset valgfrit Hovedfag Hovedfag
Hovedfag Hovedfag Hovedfag Hovedfag
Obligatorisk kursus Begrænset valgfrit kursus Hovedfag

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge 15 ECTS-point blandt følgende begrænset valgfrie kurser:

Kursuskode Kursusnavn Placering   ECTS
NGEA04077U Fødevarernes globale geografi Blok 1 7,5
NIGB14036U Klassifikation af rumlige data Blok 1 7,5
NGEA09027U Fluviale, estuarine og marine processer og miljøforhold Blok 1 7,5
NNMB17002U Introduktion til naturvidenskabelig formidling Blok 1 7,5
NIGB14051U Planlægning af by og land: Aktører og processer Blok 1 7,5
NGEA04084 Kystprocesser & -morfologi Blok 2 7,5
NGEA04054U Laboratory Methods in Geosciences Blok 2 7,5
NIGB20002U Bæredygtig naturressourceforvaltning Blok 2 7,5
NIGB21032U Socialgeografi – Sted, rum og ulighed Blok 2 7,5
NIGB14037U Landskabsanalyse og økologi Blok 3 7,5
NGEA04038U GIS i planlægning og forvaltning Blok 3 7,5
NIGB14039U Introduktion til Remote Sensing - satellitbaseret kortlægning af naturressourcer Blok 3 7,5
NGEB10011U Problemorienteret projektarbejde Blok 3+4 15
NIGB21031U Økonomisk geografi – Erhverv, arbejdskraft, stat og ulige udvikling Blok 4 7,5
NGEA09033U Arealanvendelse i et globalt perspektiv Blok 4 7,5
NGEB10002U Jordbundsressourcer og jordbundens miljøgeokemi Blok 4 7,5
NGEA04033U Naturforvaltning og integreret kystzoneforvaltning Blok 4 7,5
NGEA04051U Etablering af digitale grundkort Blok 4 7,5
NGEB120006U Virksomhedsprojekt Blok 1-5 15

Kassogram med normeret studieforløb hvis dit hovedfag er en naturvidenskabelig uddannelse

Dit anbefalede sidefagsforløb på bacheloruddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
3. år Kultur og naturgeografi Hovedfag
Geografiske Informations Systemer & kartografi Grundlæggende statistik Klimatologi og hydrologi Naturgeografisk feltkursus

Dit anbefalede sidefagsforløb på kandidatuddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Samfundsmæssigt væsentlige stofstrømme Globale geosystemer By og regional udvikling Kulturgeografisk feltkursus
Planet Earth Hovedfag Globalisering og lokal udvikling i u-landene Hovedfag
Obligatorisk kursus Begrænset valgfrit kursus Hovedfag