Sidefag i geografi

Ønsker du at læse sidefag i geografi, skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A

Opfylder du adgangskravene?
Læs mere om hvordan du kan blive optaget på sidefaget her.

Størrelsen af dit sidefag afhænger af om dit hovedfag er en naturvidenskabelig (f.eks. matematik eller fysik) eller en ikke-naturvidenskabelig uddannelse (f.eks. humanistisk eller samfundsfaglig).

Kassogram med normeret studieforløb hvis dit hovedfag er en ikke-naturvidenskabelig uddannelse

Følgende kassogram viser, hvordan et normeret forløb for sidefag i geografi ser ud, men det vil ofte være meget individuelt, hvornår og i hvilken rækkefølge kurserne følges.

Et studieår på SCIENCE er opdelt i fire blokke. Hver blok er normeret til 15 ECTS-point og indeholder normalt to kurser med en vægt på hver 7,5 ECTS-point. Se den aktuelle studiekalender her.

Du er altid velkommen til at kontakte en studie-og karrierevejleder i SCIENCE Studenterservice for at få lagt en studieplan eller høre nærmere om indhold og rækkefølge af sidefagskurserne.

Dit anbefalede sidefagsforløb på bacheloruddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
3. år Kultur- og naturgeografi Bachelorprojekt
Geografiske Informations Systemer & kartografi Grundlæggende statistik Klimatologi og hydrologi Naturgeografisk feltkursus


Dit anbefalede sidefagsforløb på kandidatuddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Samfundsmæssigt væsentlige stofstrømme Globale geosystemer By og regional udvikling Kulturgeografisk feltkursus
Globalisering og rumlig forandring i det globale syd Geografiens videnskabsteori Jordens opbygning, dynamiske historie og ressourcer Grundkursus i de naturvidenskabelige fags Didaktik
2. år Begrænset valgfrit Begrænset valgfrit Hovedfag Hovedfag
Hovedfag Hovedfag Hovedfag Hovedfag
Obligatorisk kursus Begrænset valgfrit kursus Hovedfag

Kursusbeskrivelserne for sidefag i geografi

Kursuskode: Kursusnavn: Placering:   ECTS:
NIGB14031U Kultur- og naturgeografi Blok 1+2  15
NGEA04069U Geografisk Informations Systemer & kartografi (GisK) Blok 1  7,5
NGEA04066U Samfundsmæssigt væsentlige stofstrømme (SVS) Blok 1 7,5
NIGB14034U Globalisering & rumlig forandring i det globale syd Blok 1 7,5
NGEA09002U Grundlæggende statistik (StatG)   Blok 2  7,5
NNDB19002U Geografiens videnskabsteori Blok 2 7,5
NIGB14035U Globale geosystemer Blok 2 7,5
NIGB14032U By og regional udvikling Blok 3 7,5
NIGB14033U Klimatologi og hydrologi Blok 3 7,5
NGEB10012U Jordens opbygning, dynamiske historie og ressourser (Geologi) Blok 3 7,5
NGEA09053U Kulturgeografisk feltkursus (KGfelt) Blok 4 7,5
NGEA09034U Naturgeografisk feltkursus (KGfelt) Blok 4 7,5
NDIA10001U Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik (DidG) Blok 4 7,5
Derudover indeholder sidefaget 15 ECTS-point blandt følgende begrænset valgfrie kurser:
NGEA04077U Fødevarernes globale geografi Blok 1 7,5
NGEB10023U Globalisering og lokal udvikling i u-landene Blok 1 7,5
NIGB14036U Klassifikation af rumlige data Blok 1 7,5
NGEA09027U Fluviale, estuarine og marine processer og miljøforhold Blok 1 7,5
NNMB17002U Introduktion til naturvidenskabelig formidling Blok 1 7,5
NGEA04058U Økonomisk Geografi Blok 2 7,5
NGEA09001U Punktbaserede GIS-analyser og -metoder Blok 2 7,5
NGEA04084 Kystprocesser & -morfologi Blok 2 7,5
NGEA04054U Laboratorieteknik og -metoder Blok 2 7,5
NGEB1001U Naturressourceforvaltning Blok 2 7,5
NIGB14037U Landskabsanalyse og økologi Blok 3 7,5
NIGB14051U Planlægning af by og land: Aktører og processer Blok 3 7,5
NGEA04038U GIS i planlægning og forvaltning Blok 3 7,5
NIGB14039U Introduktion til Remote Sensing - satellitbaseret kortlægning af naturressourcer Blok 3 7,5
NGEB10011U Problemorienteret projektarbejde Blok 3+4 15
NGEA09033U Arealanvendelse i et globalt perspektiv Blok 4 7,5
NGEA04049U Social geografi Blok 4 7,5
NGEB10002U Jordbundsressourcer og jordbundens miljøgeokemi Blok 4 7,5
NGEA04033U Naturforvaltning og integreret kystzoneforvaltning Blok 4 7,5
NGEA04051U Etablering af digitale grundkort Blok 4 7,5
NGEB120003U Grundlæggende geografiske informations systemer og kartografi Blok 5 7,5
NGEB120006U Virksomhedsprojekt Blok 1-5 15

Kassogram med normeret studieforløb hvis dit hovedfag er en naturvidenskabelig uddannelse

Dit anbefalede sidefagsforløb på bacheloruddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
3. år Kultur og naturgeografi Hovedfag
Geografiske Informations Systemer & kartografi Grundlæggende statistik Klimatologi og hydrologi Naturgeografisk feltkursus

Dit anbefalede sidefagsforløb på kandidatuddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Samfundsmæssigt væsentlige stofstrømme Globale geosystemer By og regional udvikling Kulturgeografisk feltkursus
Globalisering og rumlig forandring i det globale syd Hovedfag Jordens opbygning, dynamiske historie og ressourcer Hovedfag

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Hovedfag