Kandidatuddannelse – Københavns Universitet

SCIENCE > Uddannelse > Kandidatuddannelse

Kandidatuddannelse

Her kan du få overblik over de 35 kandidatuddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Du skal have en bacheloruddannelse for at komme ind på en kandidatuddannelse. Læs mere om optagelse under de enkelte uddannelser eller kontakt SCIENCE Studenterservice.

Udover kandidatuddannelserne tilbyder vi to Erasmus Mundus-uddannelser.  

Har du spørgsmål til Åbent Hus på kandidatuddannelserne, er du velkommen til at kontakte os på adressen studenterservice@science.ku.dk.

Erasmus Mundus kandidatuddannelser