Sidefag i biologi

Ønsker du at læse sidefag i biologi, skal du opfylde de område- og uddannelsesspecifikke adgangskrav:

Områdespecifikke adgangskrav Uddannelsesspecifikke adgangskrav

Dansk A

Engelsk B

Matematik A

Én af følgende kombinationer:

Fysik B og Kemi B
Fysik B og Bioteknologi A
Kemi B og Geovidenskab A
Kemi B, Biologi A og Fysik C


Opfylder du adgangskravene?
Læs mere om hvordan du kan blive optaget på sidefaget her.
 

Størrelsen af dit sidefag afhænger af om dit hovedfag er en naturvidenskabelig (f.eks. matematik eller fysik) eller en ikke-naturvidenskabelig uddannelse (f.eks. humanistisk eller samfundsfaglig).

Kassogram med normeret studieforløb hvis dit hovedfag er en ikke-naturvidenskabelig uddannelse

Følgende kassogram viser, hvordan et normeret forløb for sidefag i biologi ser ud, men det vil ofte være meget individuelt, hvornår og i hvilken rækkefølge kurserne følges.

Et studieår på SCIENCE er opdelt i fire blokke. Hver blok er normeret til 15 ECTS-point og indeholder normalt to kurser med en vægt på hver 7,5 ECTS-point. Se den aktuelle studiekalender her.

Du er altid velkommen til at kontakte en studie-og karrierevejleder i SCIENCE Studenterservice for at få lagt en studieplan eller høre nærmere om indhold og rækkefølge af sidefagskurserne.

Dit anbefalede sidefagsforløb på bacheloruddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
3. år Organismernes Diversitet Populationsbiologi Kemi Almen Biokemi
Matematik/Statistik Bachelorprojekt


Dit anbefalede sidefagsforløb på kandidatuddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Almen Molekylærbiologi Almen Mikrobiologi Almen Økologi Feltbiologi I, II og III
Almen Cellebiologi Menneskets Fysiologi Biologisk Videnskabsteori Grundkursus i de naturvidenskabelige fags Didaktik
2. år Begrænset valgfrit Begrænset valgfrit Hovedfag Hovedfag
Hovedfag Hovedfag Hovedfag Hovedfag
Obligatorisk kursus Begrænset valgfrit kursus Hovedfag

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge 15 ECTS-point blandt følgende begrænset valgfrie kurser:

Kursuskode Kursusnavn Placering ECTS
NBIB10011U Biologiske forsøg: Design og analyse (Bioforsøg) Blok 1 7,5
NBIB10009U Gene Technology (Gentek) Blok 1 15
NBIB14015U Applied Marine Biology Blok 1  7,5
NBIA04047U Biodiversitet (Biodiv) Blok 1 7,5
NBIA04048U Conservation (Cons) Blok 2 7,5
NBIB14019U Immunology (Immun) Blok 2  15
NBIB13008U Physiology of Aquatic Animals Blok 2  7,5
NBIB14025U Basal Arktisk Biologi Blok 3  7,5
NBIA09044U Planters Økofysiologi (PlantØkoFys) Blok 3  7,5
NNMB15000U Entomologi Blok 3  7,5
NBIB15021U Fundamental Bioinformatics Blok 3  7,5
LPLB10333U Videregående Plantebiologi Blok 3  7,5
NNMB15001U Marine Mammal Biology and Research Blok 3  7,5
NBIB15008U Microbial Biotechnology Blok 3  7,5
NBIA04038U Evolutionsbiologi (Evolvbio) Blok 4  7,5
NBIA04015U Plant Molecular Biology (PlantMolBio) Blok 4  7,5
NBIA04054U Zoofysiologi (Zoofys) Blok 4 7,5
NBIA06065U Danmarks Fauna Blok 4 7,5
NPLB20000U Vandkvalitet og miljøtilstand i søer og vandløb Blok 5 7,5

Kassogram med normeret studieforløb hvis dit hovedfag er en naturvidenskabelig uddannelse

Dit anbefalede sidefagsforløb på bacheloruddannelsen:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
3. år Organismernes diversitet Populationsbiologi Kemi (Kemibio) Almen biokemi 1
Matematik/ Statistik Hovedfag

Dit anbefalede sidefagsforløb på kandidatuddannelsen:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Almen cellebiologi Almen mikrobiologi Almen Økologi Feltbiologi I, II og III
Almen molekylærbiologi Menneskets fysiologi Hovedfag Hovedfag
Obligatorisk kursus Begrænset valgfrit kursus Hovedfag