Sidefag i idræt

Ønsker du at læse sidefag i idræt, skal du opfylde de område- og uddannelsesspecifikkeadgangskrav:

Områdespecifikke adgangskrav Uddannelsesspecifikke adgangskrav

Dansk A

Engelsk B

Matematik B

Én af følgende muligheder:

Fysik B
Geovidenskab A
Biologi A og Fysik C


Opfylder du adgangskravene?
Læs mere om hvordan du kan blive optaget på sidefaget her.

Studieforløb

Nedenfor kan du se hvordan et normeret forløb for sidefagi idræt ser ud, men det vil ofte være meget individuelt, hvornår og i hvilken rækkefølge kurserne følges.

Et studieår på SCIENCE er opdelt i fire blokke. Hver blok er normeret til 15 ECTS-point og indeholder normalt to kurser med en vægt på hver 7,5 ECTS-point. Se den aktuelle studiekalender her.

Du er altid velkommen til at kontakte en studie-og karrierevejleder i SCIENCE Studenterservice for at få lagt en studieplan eller høre nærmere om indhold og rækkefølge af sidefagskurserne.

Dit anbefalede sidefagsforløb på bacheloruddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
3. år Fra boldbasis til boldspil Hovedfag Hovedfag
Fra kropsbasis til dans
Idræts- og bevægelseskultur Læring i idræt Funktionel anatomi, muskel- og neurofysiologi


Dit anbefalede sidefagsforløb på kandidatuddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Boldspil – fra teknik til taktik Fra vandbasis til svømning
Atletik, fysisk træning og friluftsaktiviteter Redskabsgymnastik og motoriske færdigheder
Den moderne idræts udviklingsproces Arbejdsfysiologi 1: Kredsløb og energiomsætning Begrænset valgfri Idrætsfagets videnskabsteori
2. år Hovedfag Hovedfag Begrænset valgfri Begrænset valgfri
Hovedfag Hovedfag Hovedfag Hovedfag
Obligatorisk kursus Begrænset valgfrit kursus Hovedfag

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge 22,5 ECTS-point blandt følgende begrænset valgfrie kurser:

Kursuskode Kursusnavn Placering ECTS
NIGB16002U Friluftsliv Blok 1 7,5
NIDA04040U Idræt og ernæring 1 Blok 1 7,5
NIDB12001U Styrketræning Blok 2 7,5
NNEB19001U Arbejdsfysiologi 2: Endokrinologi og metabolisme Blok 3 7,5
NNEB19008U Ungdom og idræt Blok 3 7,5
NIDB11010U Idrætspsykologi og identitet Blok 3 7,5
NNEB19004U Idræt og bevægelse med udvalgte målgrupper Blok 4 7,5
NNEB14018U Træningsplanlægning Blok 4 7,5