Sidefag i kemi

Ønsker du at læse sidefag i kemi, skal du opfylde de område- og uddannelsesspecifikke adgangskrav:

Områdespecifikke adgangskrav Uddannelsesspecifikke adgangskrav

Dansk A

Engelsk B

Matematik A

Én af følgende kombinationer:
Fysik A og Kemi B
Fysik A og Bioteknologi A
Fysik B og Kemi A
Geovidenskab A og Kemi A


Opfylder du adgangskravene?
Læs mere om hvordan du kan blive optaget på sidefaget her.

Størrelsen af dit sidefag afhænger af om dit hovedfag er en naturvidenskabelig (f.eks. matematik eller fysik) eller en ikke-naturvidenskabelig uddannelse (f.eks. humanistisk eller samfundsfaglig).

Kassogram med normeret studieforløb hvis dit hovedfag er en ikke-naturvidenskabelig uddannelse

Følgende kassogram viser, hvordan et normeret forløb for sidefag i kemi ser ud, men det vil ofte være meget individuelt, hvornår og i hvilken rækkefølge kurserne følges.

Et studieår på SCIENCE er opdelt i fire blokke. Hver blok er normeret til 15 ECTS-point og indeholder normalt to kurser med en vægt på hver 7,5 ECTS-point. Se den aktuelle studiekalender her.

Du er altid velkommen til at kontakte en studie-og karrierevejleder i SCIENCE Studenterservice for at få lagt en studieplan eller høre nærmere om indhold og rækkefølge af sidefagskurserne.

Dit anbefalede sidefagsforløb på bacheloruddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
3. år Bachelorprojekt Uorganisk kemi 2 Anvendt spektroskopi
Uorganisk kemi 1 Introduktion til matematik for de kemiske fag Anvendt matematik for kemikere Kemisk binding


Dit anbefalede sidefagsforløb på kandidatuddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Organisk kemi Kemisk Undervisningsforsøg Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik
Uorganisk kemisk syntese* Begrænset valgfri Begrænset valgfri Videnskabsteori og Etik for de kemiske fag
2. år Termodynamik og kinetik Eksperimentel fysisk kemi Hovedfag Hovedfag
Hovedfag Hovedfag Hovedfag Hovedfag
Obligatorisk kursus Begrænset valgfrit kursus Hovedfag

*Anbefalet. Du skal vælge 7,5 ECTS blandt følgende to kurser:

NKEB10003U Uorganisk kemisk syntese Blok 1 7,5
NKEB10007U Organisk kemisk syntese Blok 4 7,5

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge 15 ECTS-point blandt følgende begrænset valgfrie kurser:

Kursuskode Kursusnavn Placering ECTS
NKEB14016U Introduktion til miljøkemi og kemi i naturen Blok 1 7,5
NKEA05040U Videregående organisk kemi Blok 1 7,5
NNDA07002U Introduktion til naturvidenskabelig formidling Blok 1 7,5
NKEB16005U Katalyse og bæredygtig kemi Blok 2 7,5
NPLB14027U Analytical Chemistry Blok 3 7,5
NKEA05042U Kvantekemi og teoretisk spektroskopi Blok 3 7,5
NKEB13013U Videregående uorganisk kemi Blok 3 7,5
NKEA04057U Fotokemi og fotofysik Blok 4 7,5

Kassogram med normeret studieforløb hvis dit hovedfag er en naturvidenskabelig uddannelse

Dit anbefalede sidefagsforløb på bacheloruddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
3. år Organisk Kemi Bachelorprojekt
Uorganisk Kemi 1 Introduktion til matematik for de kemiske fag Anvendt matematik for kemikere Kemisk Binding
Hovedfag Sidefag

Dit anbefalede sidefagsforløb på kandidatuddannelsen

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Termodynamik og kinetik Eksperimentel fysisk kemi Uorganisk kemi 2 Anvendt spektroskopi
Begrænset valgfri Hovedfag Kemiske Undervisningsforsøg Hovedfag
Obligatorisk kursus Begrænset valgfrit kursus Hovedfag

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge 7,5 ECTS-point blandt følgende begrænset valgfrie kurser:

Kursuskode Kursustitel Blok ECTS
NKEB10003U Uorganisk kemisk syntese 1 7,5
NKEB10007U Organisk kemisk syntese 4 7,5