Meritstuderende

Du har mulighed for at følge enkelte kurser eller lave projekter på det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE), hvis du er:

  • fuldtidsstuderende på et andet fakultet under Københavns Universitet eller
  • fuldtidsstuderende på en anden dansk uddannelsesinstitution eller
  • Ph.d. studerende på Københavns Universitet eller en anden dansk uddannelsesinstitution, og ønsker at følge et kandidat-kursus på SCIENCE.

Hvis du læser på et udenlandsk universitet, skal du søge om enkelte kurser som udvekslings- eller gæstestuderende eller som enkeltfagsstuderende.

Det er gratis at følge et kursus som meritstuderende.

Vælg dit indhold her

Kursusudbud


Du kan søge om optagelse på alle kurser ved SCIENCE, men du er aldrig garanteret en plads. Du kan finde oplysninger om kurserne på SCIENCE på www.kurser.ku.dk. 

Hvis du har brug for vejledning til valg af kurser, kan du kontakte en studie- og karrierevejleder i SCIENCE Studenterservice.

Hvornår er der undervisning? Skemagrupper og blokstruktur

Det fremgår af kursusbeskrivelsen, hvilken blok og skemagruppe et kursus er placeret i.

Kurserne på SCIENCE er tilrettelagt efter en blokstruktur, som inddeler studieåret i 4 blokke af 9 ugers varighed. Blok 1 og 2 er placeret om efteråret og blok 3 og 4 er placeret om foråret. Typisk varer et kursus én blok. Se den aktuelle studiekalender her.

Undervisningen er som udgangspunkt placeret i én skemagruppe eller evt. undergruppe. Hvis dit kursus er placeret i skemagruppe A, så er undervisningen ligge i både undergruppe A 1 og A 2 .

Skemagrupperne (og undergrupperne) er placeret efter denne model:

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
kl. 08:00-10:00  B 1 A 1 C 1 A 1 B 1
kl. 10:00-12:00 A 2 B 2
Middagspause
kl. 13:00-15:00 C 1 B 2 C 2 A 2 D
kl. 15:00-17:00 C 2

 

Der er ikke mødepligt til kursernes forelæsninger, men på nogle kurser skal du opfylde nogle forudsætninger for at kunne gå til eksamen. Hvis der er forudsætninger for at kunne gå til eksamen står det i kursusbeskrivelsen.

Offentliggørelse af kursusudbud

Kursusudbuddet for det kommende studieår offentliggøres 1. maj på www.kurser.ku.dk.

Til toppen

Projekter

Du kan lave projekter som meritstuderende på SCIENCE. Du kan lave følgende projekter:

  • Projekt uden for kursusregi (7,5 eller 15 ECTS-point)
  • Virksomhedsprojekt (15 eller 30 ECTS-point)
  • Bachelorprojekt (15 ECTS-point)
  • Speciale (30, 45 eller 60 ECTS-point)

Hvilke projekter og hvilken størrelse projekter du må lave fastsættes af din hjeminstitution gennem din forhåndsgodkendelse.

Hvis du vil lave et projekt på SCIENCE er du selv ansvarlig for at få kontakt til den vejleder du vil have på SCIENCE. Her på siden kan du se hvilke institutter der findes på SCIENCE og på hvert instituts hjemmeside kan du se hvem der er ansat og hvad de forsker i.

Du kan læse en beskrivelse af projekterne og hvilke personer som kan være vejledere i den fælles del af studieordningen på SCIENCE i bilag 1 - 5 (Du kan ikke finde en beskrivelse af projekterne på www.kurser.ku.dk).  

Når du laver et projekt skal du udfylde en af følgende kontrakter om dit projekt: 

Når du har udfyldt kontrakten, send den til din e-mail, print den ud og indhent de nødvendige underskrifter. I kontrakterne er der angivet at de skal underskrives af en studieleder. Som meritstuderende skal din kontrakt ikke underskrives af en studieleder.

Til toppen

Adgangskrav (gælder ikke hvis du er kandidat- eller ph.d.-studerende)

For at blive optaget som meritstuderende på SCIENCE skal du fra studieåret 2018/19 have en adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus). Kravet gælder ikke for kurser, der er tilknyttet uddannelserne geografi-geoinformatik, geologi-geoscience og landskabsarkitektur.

Du skal du også opfylde følgende områdespecifikke adgangskrav:

  • Dansk A
  • Engelsk B (Skov- og landskabsingeniør og Have- og parkingeniør: Engelsk C)
  • Matematik A (Skov- og landskabsingeniør, Have- og parkingeniør og Idræt: Matematik B)

Hvis du laver et projekt på SCIENCE skal du kun opfylde de områdespecifikke adgangskrav.

Hvis du vil tage et kursus på SCIENCE, skal du tjekke i kursusbeskrivelsen, hvilken uddannelse dit kursus er tilknyttet, for der kan være uddannelsesspecifikke adgangskrav du også skal opfylde:

Uddannelses-specifikke adgangskrav

Biokemi

Biologi

Biologi-bioteknologi

Datalogi

De fysiske fag

Forsikringsmatematik

Fødevarer og ernæring

Geografi & geoinformatik

Geologi-geoscience

Have- og parkingeniør

Husdyrvidenskab

Idræt

Jordbrugsøkonomi

Kemi

Landskabsarkitektur

Matematik

Matematik-økonomi

Molekylær biomedicin

Nanoscience

Naturressourcer

Skov- og landskabsingeniør


Du kan få dispensation fra adgangskravene, hvis vi vurderer at du har de nødvendige faglige forudsætninger. Du søger dispensation fra adgangskravene ved at sende, sammen med din ansøgning, en beskrivelse af, hvordan du mener, du opfylder adgangskravene og evt. dokumentation for det.  

Mulighed for optagelse/pladsbegrænsning

Opfylder du adgangskravene og de krav, er der generelt gode muligheder for at blive optaget som meritstuderende, men vi kan ikke garantere dig, at der er plads på det kursus, du ønsker at følge. F.eks. er det typisk ikke muligt at få plads på førsteårskurser og eventuelt andetårskurser på uddannelser med pladsbegrænsning (idræt og molekylær biomedicin) .

Til toppen

Sådan søger du om optagelse


Du skal bruge dette ansøgningsskema:

Ansøgning om optagelse som meritstuderende

Du kan først søge om optag, når kursusudbuddet er offentliggjort. Du kan søge om kurser til 2 blokke ad gangen, hhv. blok 1+2 og blok 3+4 (se ansøgningsfristerne). Du kan højst tilmelde dig 15 ECTS point pr. blok.

Send din forhåndsgodkendelse og evt. projektkontrakt

Det er en forudsætning, at du kan få kurset meritoverført til din egen uddannelse. For at sikre, at du kan få et kursus meritoverført, skal du fremsende en forhåndsgodkendelse fra din egen uddannelsesinstitution. Studievejledningen, som er tilknyttet din uddannelse, kan vejlede dig vedrørende forhåndsgodkendelsen. For Ph.d.-studerende gælder en godkendt studieplan som forhåndsgodkendelse.

Du får ikke endeligt en plads på kurset, før vi har modtaget din forhåndsgodkendelse (og kontrakten, hvis du laver et projekt). Forhåndsgodkendelsen (og evt. kontrakt) skal senest eftersendes i første undervisningsuge på kurset. Hvis vi ikke modtager din forhåndsgodkendelse inden denne frist, mister du din plads på kurset.

Ansøgningsfrister

Placering Ansøgningsperiode Du får svar senest
Blok 5 + 1 + 2 1. april - 1. juni

Blok 5: 30. juni

Blok 1+2: 15. juli

Blok 3 + 4 + 5 1. oktober - 1. december 15. januar


Hvis der er flere ansøgninger til et kursus end der er ledige pladser bliver pladserne prioriteret efter, hvornår ansøgningerne er modtaget.

Hvis du ikke får plads på det kursus, du har søgt optagelse på, vil du få tilbud om at vælge et andet kursus. Hvis du vælger et andet kusus skal din hjem-institution også forhåndsgodkende dette kursus, og vi skal have den senest første undervisningsuge på kurset.

Kursus-/eksamensbevis


Du får ikke et egentlig bevis. På KUnet kan du tjekke dine eksamensresultater, og du kan udskrive dem.

For at få kurset/kurserne meritoverført, skal du normalt bruge en bekræftet/underskrevet udskrift af dine eksamensresultater. Det kan du få ved at bestille en udskrift hos SCIENCE Studenterservice, så får du det med posten i løbet af en uges tid. Til toppen

Hvem kan jeg kontakte?


Har du spørgsmål om optagelse som meritstuderende, er du meget velkommen til at kontakte en studie- og karrierevejleder i SCIENCE StudenterserviceTil toppen