Fakultetssekretariatet

Sekretariatets hovedopgave er at bistå direktionen samt at understøtte fakultetets kerneopgaver inden for forskning, uddannelse, formidling og samspil med erhvervsliv, myndigheder og det øvrige samfund.

Fakultetssekretariatet skal sikre, at den samlede administration på fakultetet baserer sig på fælles regler og retningslinjer. Med det for øje rådgiver og vejleder sekretariatet institutter og centre i spørgsmål indenfor ovenstående områder.

Fakultetssekretariatet ledes af fakultetsdirektør Henrik Zobbe og består af 7 administrative enheder.