Sektion Studienævn, SCIENCE Uddannelse

Er du studerende? Hvis du er studerende og ønsker at kontakte SCIENCE Uddannelse, sektion Studienævn, så skal du henvende dig til SCIENCE Studenterservice.

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Camilla Volden Van Specialkonsulent Koordinator for studieordningsproces og kursusbeskrivelser, tværfakultære uddannelser +45 353-24205 E-mail
Daniel Emil Ottosen Studerende Studentermedhjælp +45 353-37708 E-mail
Hans Bjerrum AC-fuldmægtig Uddannelsesredegørelser og - evalueringer, studieordninger. +45 353-21541 E-mail
Ingelise Lundgaard chefkonsulent med personaleledelse Sektionsleder for Studienævn +45 353-34940 E-mail
Johanne Emilie Westergaard AC-fuldmægtig Koordinator for studienævn, studienævnssekretær, koordinationsudvalg for studienævn, studieledere, dispensationsansøgninger. +45 353-33814 E-mail
Katja Anne Feilberg AC-fuldmægtig Koordinator for merit og forhåndsgodkendelser, dispensationsansøgninger, kursusbeskrivelser. +45 353-37364 E-mail
Kim Fredtoft Søchting Specialkonsulent Klager og disciplinærsager, uddannelsesregler +45 353-24244 E-mail
Kristine Schultz Olsen Specialkonsulent Uddannelsesredegørelser og -evalueringer, studieordninger, STADS +45 353-24202 E-mail
Line Fensteen Nielsen Sagsbehandler Merit og forhåndsgodkendelser +45 353-24134 E-mail
Lærke Sadolin AC-fuldmægtig Koordinator for aftagerpaneler, dispensationsansøgninger. +45 353-36485 E-mail
Maria Hellesen Nygaard AC-fuldmægtig Barselsorlov +45 353-35397 E-mail
Marie Louise Berlin Severin Studentermedhjælper Studentermedhjælp +45 353-33012 E-mail
Mette Woetmann Nielsen AC-fuldmægtig Koordinator for dispensationsansøgninger, uddannelsesredegørelser og -evalueringer, undervisningsevaluering, studieordninger +45 353-34933 E-mail
Neel Blaaberg Tajchman Sagsbehandler Merit og forhåndsgodkendelser +45 353-24129 E-mail
Pamela Mary Kasembo Birungi Louis AC-fuldmægtig Dispensationsansøgninger, studienævnssekretær, prisopgaver +45 353-21289 E-mail
Saniye Gezen Sagsbehandler Merit og forhåndsgodkendelser +45 353-24124 E-mail
Sara Winther Kirkegård Studerende Studentermedhjælp +45 353-37345 E-mail
Tine Gia Rosenkilde Fjeldsted AC-fuldmægtig Dispensationsansøgninger, studienævnssekretær +45 353-34247 E-mail