Direktionen på SCIENCE

Direktionen beskæftiger sig med aktuelle og væsentlige sagsområder inden for forskning, ud­dannelse, erhvervs- og myndighedssamarbejde samt formidling i det hele taget. Ingen større udviklingsprojekter, der er centralt forankret på fakultetet, kan igangsættes uden direktionens godkendelse. I alle sager er det gældende, at dekanen kan træffe endelig beslutning på fakultetet.

Dekanen

Fakultetets dekan er fakultetets leder og har med reference til rektor ansvaret for fakultetets samlede udvikling og dets økonomi. Dekanen skal lede den akademiske udvikling og sikre, at fakultetet udfører fremragende forskning, yder uddannelse af højeste kvalitet og varetager en velfungerende formidling.

Dekan Katrine Krogh Andersen

Dekan 
Katrine Krogh Andersen

Tlf. (sekretariat): 35328094
E-mail: sci-dekan@science.ku.dk

Prodekaner

SCIENCE har tre prodekaner, som repræsenterer dekanen i forhold til tre af fakultetets kerneopgaver: Forskning, ud­dan­nelse samt samarbejde med erhvervsliv og myndigheder.

Erik Bisgaard Madsen

Prodekan for erhvervs- og myndighedssamarbejde
Erik Bisgaard Madsen

E-mail: proem@science.ku.dk

Erik Bisgaard Madsens forskerprofil

Fakultetsdirektøren

Fakultetsdirektøren er leder af fakultetssekretariatet. Fakultetsdirektøren er bindeled mellem fakultetssekretariatet og institutternes administrative ledelse.