Direktionen på SCIENCE – Københavns Universitet

SCIENCE > Om fakultetet > Organisation > Direktionen

Direktionen på SCIENCE

Direktionen beskæftiger sig med aktuelle og væsentlige sagsområder inden for forskning, ud­dannelse, erhvervs- og myndighedssamarbejde samt formidling i det hele taget. Ingen større udviklingsprojekter, der er centralt forankret på fakultetet, kan igangsættes uden direktionens godkendelse. I alle sager er det gældende, at dekanen kan træffe endelig beslutning på fakultetet.

Dekanen

Fakultetets dekan er fakultetets leder og har med reference til rektor ansvaret for fakultetets samlede udvikling og dets økonomi. Dekanen skal lede den akademiske udvikling og sikre, at fakultetet udfører fremragende forskning, yder uddannelse af højeste kvalitet og varetager en velfungerende formidling.

Dekan
John Renner Hansen

Tlf. (sekretariat): 35 33 20 10
E-mail: dekan@science.ku.dk

John Renner Hansens forskerprofil


Prodekaner

SCIENCE har tre prodekaner, som repræsenterer dekanen i forhold til tre af fakultetets kerneopgaver: Forskning, ud­dan­nelse samt samarbejde med erhvervsliv og myndigheder.

Prodekan for uddannelse
Grete Bertelsen

E-mail: proud@science.ku.dk

Grete Bertelsens forskerprofil

Prodekan for erhvervs- og myndighedssamarbejde
Erik Bisgaard Madsen

E-mail: proem@science.ku.dk

Erik Bisgaard Madsens forskerprofil

Prodekan for forskning
Morten Pejrup

E-mail: profor@science.ku.dk

Morten Pejrups forskningsprofil


Fakultetsdirektøren

Fakultetsdirektøren er leder af fakultetssekretariatet. Fakultetsdirektøren er bindeled mellem fakultetssekretariatet og institutternes administrative ledelse.

Fakultetsdirektør
Henrik Zobbe

E-mail: fak-direktor@science.ku.dk

Henrik Zobbes forskningsprofil