Ledelsesteam

SCIENCE Ledelsesteam (Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets Ledelsesteam) er fakultetets fælles ledelses­forum. SCIENCE Ledelsesteam består af:

SCIENCE Ledelsesteams opgave er at sikre en stærk sammenhængende enhedsledelse til gavn for det samlede fakultet og for Københavns Universitet. Ledelsesteamet udgør den øverste, akademiske ledelse på fakultetet.

Se desuden direktionen, den administrative ledelse på fakultetssekretariatet og uddannelsernes studieledere.