Gymnasieelever på museum

Besøg med klassen

COVID-19-situationen og Gymnasiebesøg på SCIENCE: Vi kan desværre i øjeblikket ikke tage imod gymnasieklasser på SCIENCE. Vi sender besked ud med vores nyhedsbrev et par dage før, vi åbner for tilmelding.

SCIENCE tilbyder en række foredrag og øvelser, som du kan bestille.

Når du tilmelder din klasse til et besøg hos os, afgiver du et ønske om at komme på besøg på et bestemt tilbud på en given dag og tidspunkt. Vi kan ikke garantere, at vi kan arrangere jeres besøg, præcis som I ønsker. Vi gør alt, hvad vi kan, men vi er afhængige af både forskernes kalendre og at der er ledige lokaler- og laboratorier. Det lykkes heldigvis i de fleste tilfælde. Når du tilmelder dig, er det en stor hjælp for os, hvis du skriver mulige alternative tidspunkter/dage for besøg i bemærkningsfeltet. Vi undersøger naturligvis først, om tidspunktet, du har angivet i selve tilmeldingen, kan lade sig gøre.
Gymnasiebesøg på vores campus på Frederiksberg inkluderer et oplæg om SCIENCEs uddannelser. Oplægget tager en halv time. På Nørre Campus kan oplægget vælges til.

OBS. Vi beder om, at lærere, der skal rejse med DSB Skolerejser, først indsender ønsker om besøg, når ankomst- og afgangstid til København kendes.

Gå til oversigt over foredrag og øvelser

Af hensyn til den daglige undervisning på universitet, kan vi desværre ikke modtage tilmeldinger, der ligger mere end 90 dage frem i tiden. Af samme grund skal en tilmelding ske senest 3 uger, før den ønskede dag.
For enkelte øvelser er tilmeldingsfristen mere end de 3 uger, af hensyn til frembringelse af materialer.

Film – Gymnasiebesøg på SCIENCE:

 

Kontakt os på:
Gymnasiebesøgsordningen KU-SCIENCE
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Mens universitetet er lukket, kan vi træffes telefonisk på hverdage fra 8-12 på: 
+45 51 70 01 24

gymnasiebesoeg@science.ku.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få besked om nye tilbud, der kommer i løbet af året.