For grundskolen – Københavns Universitet

SCIENCE > Oplev SCIENCE > For grundskolen

For grundskolen

Hvert år havde flere tusinde skoleklasser fornøjelsen af et besøg i skoletjenesterne på Statens Naturhistoriske Museum, Øresundsakvariet og i laboratorierne på Frederiksberg og Nørre Campus. Samtidig havde flere hundrede klasser besøg af Skoletjenesten hjemme på deres egen skole.

Fælles for alle besøgstilbud er, at de er kvalificeret i forhold til grundskolens trin og slutmål og repræsenterer temaer, aktiviteter og eksperimenter, som i høj grad bringer den naturvidenskabelige metode og undersøgende dimensioner af naturfaget i spil.

Tilsammen dækker skoletjenestetilbuddene natur/teknik, biologi, fysik/kemi og geografi meget bredt både naturhistorisk, såvel som tidsvarende.