Studienævn for Matematik og Datalogi

Medlemmer

Navn Institut/Uddannelse E-mail
Videnskabeligt personale
Robert Glück Datalogisk Institut glueck@di.ku.dk
Mikkel Willum Johansen (Forperson) Institut for Naturfagenes Didaktik mwj@ind.ku.dk
Henrik Granau Holm Institut for Matematiske Fag holm@math.ku.dk
Jesper Lund Pedersen Institut for Matematiske Fag jesper@math.ku.dk
Martin Elsman Datalogisk Institut mael@di.ku.dk
Studerende
Sophia Josephine Lundgreen Stone

Matematik (B+K)
Statistik (K)
Forsikringsmatematik (B+K)
Matematik-Økonomi (B+K)

fjl848@alumni.ku.dk

Johanne Amalie Langager

(næstforperson)

Matematik (B+K)
Statistik (K)
Forsikringsmatematik (B+K)
Matematik-Økonomi (B+K)
qjt111@alumni.ku.dk
Cecilie Olesen Recke Matematik (B+K)
Statistik (K)
Forsikringsmatematik (B+K)
Matematik-Økonomi (B+K)
mxq142@alumni.ku.dk
Michael Kha Dang Nguyen

Datalogi (B+K)
Machine Learning og datavidenskab (B)
Datalogi-økonomi (B)
Erhvervskandidatuddannelsen i datalogi
Naturvidenskab og IT (B)

fkh601@alumni.ku.dk
Jens Kanstrup Larsen Datalogi (B+K)
Machine Learning og datavidenskab (B)
Datalogi-økonomi (B)
Erhvervskandidatuddannelsen i datalogi
Naturvidenskab og IT (B)
bgs509@alumni.ku.dk

 

Uddannelser tilknyttet studienævnet

  • Datalogi (B+K)
  • Datalogi-økonomi (B)
  • Forsikringsmatematik (B+K)
  • Machine Learning og datavidenskab (B)
  • Matematik (B+K)
  • Matematik-økonomi (B+K)
  • Naturvidenskab og it (B)
  • Statistik (K)
  • Erhvervskandidatuddannelsen i datalogi

Bemærk: B og K refererer til henholdsvis bachelor- og kandidatniveau.

Kontakt

Al korrespondance til studienævnet skal fremsendes til studenterservice@science.ku.dk.