Studienævn for Naturressourcer, Miljø og Husdyr

Medlemmer

Navn Repræsentationsområde E-mail
Videnskabeligt personale
Jan Kofod Schjørring (formand) Institut for Plante- og Miljøvidenskab jks@plen.ku.dk
Vibeke Langer Institut for Plante- og Miljøvidenskab vl@plen.ku.dk
Nicolai Vitt Meyling Institut for Plante- og Miljøvidenskab nvm@plen.ku.dk
Sinne Smed Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ss@ifro.ku.dk
Trine Dich Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi td@ifro.ku.dk
Ida Theilade Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi mailto:idat@ifro.ku.dk
Lars Vesterdal Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning lv@ign.ku.dk
Ole John Nielsen Kemisk Institut ojn@chem.ku.dk
Studerende
Nikolaj Bjerner Jakobsen (næstformand)

Naturressourcer (B) Environmental Science (K)

rbh862@alumni.ku.dk
Camilla Rød Hvilsom

Forest and Nature Management (K), SUFUNAMA (EM), Jordbrugsøkonomi (B),
Agricultural Economics (K), Environmental and Natural Ressource Economics (K)

ltw811@alumni.ku.dk
Jasmin Jensen Kiesbuy

Husdyrvidenskab (B)

txf536@alumni.ku.dk
Marcus Leander Andersen

Forest and Nature Management (K), SUFONAMA (EM), Jordbrugsøkonomi (B),
Agricultural Economics (K), Environmental and Natural Ressource Economics (K)

tbq941@alumni.ku.dk

Emmy Rønving

Husdyrvidenskab (B)

qsk861@alumni.ku.dk

Rebekka Fogh Schou

Agriculture (K), Environment and Development (K), Agris Mundus (EM), SUTROFOR (EM)

zjv514@alumni.ku.dk

Naturressourcer (B), Environmental Science (K)

Uddannelser tilknyttet studienævnet

  • Agriculture (K)
  • Environment and Development (K)
  • Erasmus Mundus uddannelser: Agris Mundus, SUFONAMA, SUTROFOR
  • Forest and Nature Management (K)
  • Husdyrvidenskab (B)
  • Naturressourcer (B)
  • Jordbrugsøkonomi (B) / Agricultural Economics (K)
  • Environmental and Natural Resource Economics (K)
  • Environmental Science (K)
  • Water and Environment (K)

Bemærk: B og K refererer til henholdsvis bachelor- og kandidatniveau.

Kontakt

Al korrespondance til studienævnet skal fremsendes til studenterservice@science.ku.dk.