Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Medlemmer

Navn Institut/Uddannelse E-mail
Videnskabeligt personale
Helge Ro-Poulsen Biologisk Institut helgerp@bio.ku.dk
Carsten Tilbæk Petersen Institut for Plante- og Miljøvidenskab cpe@plen.ku.dk
Thorbjørn J. Andersen (formand) Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning tja@ign.ku.dk
Rikke Munck Petersen Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning rmpe@ign.ku.dk
Arne Thorshøj Nielsen Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

arnet@ign.ku.dk

Erik Dahl Kjær Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

edk@ign.ku.dk

Studerende

Kasper Bonde Niebe
Geografi og Geoinformatik (B+K), Climate Change (K) kbo@ign.ku.dk
Lea Bro Nielsen Geografi og Geoinformatik (B+K), Climate Change (K) pfg340@alumni.ku.dk
Thit Juhl Jacobsen Geologi-Geoscience (B+K) qrb235@alumni.ku.dk
Sebastian Juul Hansen (næstformand) Landskabsarkitektur (B)
Landscape Architecture (K)
Landdistriktudvikling
og Landskabsforvaltning (M)
Landskabsforvaltning (K)Nature Management (K)
qbw511@alumni.ku.dk
Jeanette Bach Landskabsarkitektur (B)/Landscape Architecture (K), Landskab og planlægning (M),
Nature Management (K)
mpg462@alumni.ku.dk
Emilie Hveysel Bork Landskabsarkitektur (B)/Landscape Architecture (K), Landskab og planlægning (M),
Nature Management (K)
ghs514@alumni.ku.dk

Uddannelser tilknyttet studienævnet

  • Geografi og geoinformatik (B) / Geography and Geoinformatics (K) / Geography and Geoinformatics with a minor subject (K)
  • Geologi-geoscience (B) / Geology-Geoscience (K)
  • Landskabsarkitektur (B) / Landscape Architecture (K)
  • Nature Management (K)
  • Climate Change (K)
  • Landskab og planlægning (M)

Bemærk: B og K refererer til henholdsvis bachelor- og kandidatniveau.

Kontakt

Al korrespondance til studienævnet skal fremsendes til studenterservice@science.ku.dk.