Aftagerpanel for Naturressourcer og Miljø

Medlemmerne af aftagerpanel for Naturressourcer og Miljø:

Poul Erik Jørgensen (formand)

Nykredit

Landbrugsdirektør

Annette Hartvig Larsen

Aarstiderne

Adm. direktør

Morten Brøgger Kristensen

Solum A/S

Teknologichef

Mads Birk Kristoffersen

VKST I/S

Adm. direktør

Christian Vesterager

Patriotrisk Selskab A/S

Direktør

Niels Bahnsen

NIRAS

Projektchef

Jens Kristian Poulsen

Stiftelsen Sorø Akademi  

Adm. Direktør

Anne Louise Gimsing

Miljøstyrelsen

Miljømedarbejder

Mads Leth-Petersen

Naturstyrelsen

Vicedirektør

Christian Sig Jensen

DLF Trifolium

Head of Biotech and Turf research, Europe

Karin Klitgaard

DI

Miljøpolitisk chef

Hans Henrik Jørgensen          

JA - Jordbrugs-akademikerne

Formand

Jesper Mazanti Aaslyng         

Teknologisk Institut

R&D direktør  

Morten Andersen Linnet

Landbrug & Fødevarer

Forskningspolitisk chef

Flemming Larsen

GEUS

Adm. direktør

Niels Kristian Sørensen

FMC Corporation, European Innovation Center

Director, Biologicals Discovery

Signe Anthon

Miljø- og fødevareministeriet

Teamleder, Analyse og Digitalisering

Troels Toft

SEGES

Sektordirektør, planter

Lars Schrøder

Aarhus vand

Administrerende direktør

Peter Ilsøe

Naturstyrelsen

Direktør

Mads Kinch Clemmensen

Food Job Nordic

Director and Founder

Aftagerpanelets uddannelsesportefølje

Aftagerpanelets uddannelsesportefølje er forankret i Studienævn for Naturressourcer, Miljø, og indeholder

 • Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi
 • Bacheloruddannelsen i naturressourcer
 • Kandidatuddannelsen i Agriculture
 • Kandidatuddannelsen i Agricultural Development
 • Kandidatuddannelsen i Agricultural Economics
 • Kandidatuddannelsen i Environmental and Natural Resource Economics
 • Kandidatuddannelsen i Environmental Science
 • Kandidatuddannelsen i Forest and Nature Management
 • Kandidatuddannelsen i Sustainable Tropical Forestry (SUTROFOR) (Erasmus Mundus)
 • Kandidatuddannelsen i Sustainable Forest and Nature Management (SUFONAMA) (Erasmus Mundus)

Mødedatoer for 2019-2021

 • 20. maj 2019
 • 18. november 2019
 • 4. maj 2020


Referater fra panelets møder

Referater fra udpegningsperioden 2019-2021

Referat af møde d. 18. november 2019 (pdf)
Referat af møde d. 20. maj 2019 (pdf)

Referater fra udpegningsperioden 2016-2018

Referat af møde d. 26. april 2018 (pdf)
Referat af mødet d. 30. oktober 2017(pdf)
Referat af møde d. 3. april 2017(pdf)
Referat af møde d. 3. november 2016 (pdf)
Referat af møde d. 7. april 2016(pdf)