Aftagerpanel for Geovidenskaber og Planlægning

Medlemmerne af aftagerpanel for Geovidenskaber og Planlægning:

Agnete Thomsen (formand)

Allerød kommune

Direktør

Flemming Larsen

GEUS

Direktør

Ulrik Kuggas

Schønherr A/S

Landskabsarkitekt MAA MDL

Nils Drønen

DHI

Head of Innovation

Lars Hamberg

INEOS Oil & Gas Denmark

Subsurface Manager

Søren Hinge-Christensen

COWI A/S

Sektionsleder, VVM og Natur

Morten Pedersen

NIRAS

International Director Climate Change and Energy

Lars Seidler

MÆRSK

Subsurface Geoscience Technology Manager

Hanne Steensen Christensen

Lejre Kommune

Direktør for Teknik og Miljø

Michael Leth Jess

Danmarks Natur-fredningsforening

Vicedirektør

Ulla Lena

Olie Gas Danmark

Kommunikations-direktør

Niels Winther

Undervisningsministeriet

Fagkonsulent

Stine Poulsen

Rubow Arkitekter (Landskab og Bystrategi)

Associeret partner, Landskabsarkitekt MAA

Ulrik Winge

Frederiksberg Kommune

By-, Kultur- og Miljødirektør

Janni Torp Kjærgaard

Energistyrelsen

Vicedirektør

Jesper Fris Dahl

Ørsted

Leder af Site Investigation afdelingen hos Ørsted Offshore Wind

Kristine Kjørup Rasmussen

Rambøll

Senior konsulent

Aftagerpanelets uddannelsesportefølje

Aftagerpanelets uddannelsesportefølje er forankret i Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning og indeholder

  • Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik
  • Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience
  • Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur
  • Kandidatuddannelsen i Climate Change
  • Kandidatuddannelsen i Geography & Geoinformatics 
  • Kandidatuddannelsen i Geology-Geoscience
  • Kandidatuddannelsen i Landscape Architecture
  • Kandidatuddannelsen i Nature Management
  • Masteruddannelse i landskab og planlægning