SCIENCE Advisory Board

SCIENCE Advisory Board er et rådgivende panel for det samlede fakultet og et centralt forum for dialog mellem fakultetets øverste ledelse og fakultetets interessenter.

SCIENCE Advisory Board består af formændene for SCIENCEs seks aftagerpaneler og yderligere et antal medlemmer blandt centrale aktører i erhvervslivet, organisationer, myndigheder, uddannelsesinstitutioner mv.

Formålet med SCIENCE Advisory Board er at give fakultetsdirektionen sparring, kritik og rådgivning.

SCIENCE Advisory Board beskæftiger sig med alle centrale temaer for fakultetet, herunder forskning, uddannelse, samarbejde med erhvervsliv og myndigheder, infrastruktur, kommunikation, fundraising mv.

Den samlede fakultetsdirektion deltager i møderne i SCIENCE Advisory Board.

SCIENCE Advisory Board afholder normalt tre møder årligt.

Medlemmer af SCIENCE Advisory Board

 • Administrerende direktør Kim Høgh (Formand)
  Hjerteforeningen
 • Direktør Claus Bjørn Billehøj
  Region Hovedstaden
 • Corporate Vice President Søren Bregenholt
  Novo Nordisk
 • Rektor Henrik Bæch
  Espergærde Gymnasium
 • Professionelt bestyrelsesmedlem Henrik Dalbøge
 • Departementschef Thomas Egebo
  Klima-, Energi og Bygningsministeriet
 • Forsknings- og innovationsdirektør Lars Enevoldsen
  GRUNDFOS
 • Borgmester Simon Aggesen
  Frederiksberg Kommune
 • Bestyrelsesformand Carsten Gomard
  Netcompany
 • Administrerende Direktør  Søren Tegen Pedersen
  Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
 • Vicedirektør Poul Erik Jørgensen
  Nykredit
 • Afdelingschef Signe Nepper Larsen
  COWI
 • Executive Vice President Jesper Nerlov
  Haldor Topsøe
 • Vice President Lone Dybdal Nilsson
  Novozymes
 • Administrerende direktør Martin Næsby
  Olie Gas Danmark
 • Direktør Thomas B. Olsen
  NIRAS A/S 
 • Direktør Ivar Ravn
  SEGES 
 • Direktør Agnete Thomsen
  Allerød kommune
 • Direktør Marianne Thyrring
  Danmarks Meteorologiske Institut