SCIENCE Advisory Board

SCIENCE Advisory Board er et rådgivende panel for det samlede fakultet og et centralt forum for dialog mellem fakultetets øverste ledelse og fakultetets interessenter.

SCIENCE Advisory Board består af formændene for SCIENCEs seks aftagerpaneler og yderligere et antal medlemmer blandt centrale aktører i erhvervslivet, organisationer, myndigheder, uddannelsesinstitutioner mv.

Formålet med SCIENCE Advisory Board er at give fakultetsdirektionen sparring, kritik og rådgivning.

SCIENCE Advisory Board beskæftiger sig med alle centrale temaer for fakultetet, herunder forskning, uddannelse, samarbejde med erhvervsliv og myndigheder, infrastruktur, kommunikation, fundraising mv.

Den samlede fakultetsdirektion deltager i møderne i SCIENCE Advisory Board.

SCIENCE Advisory Board afholder normalt tre møder årligt.

Medlemmer af SCIENCE Advisory Board

 • Bestyrelsesformand Kim Høgh (FORMAND)
  ULLCare a/s
 • Vicedirektør Poul Erik Jørgensen
  Nykredit
 • Vicedirektør Signe Nepper Larsen
  Naturstyrelsen
 • Executive Vice President Jesper Nerlov
  Haldor Topsøe
 • Vice President Lone Dybdal Nilsson
  Novozymes
 • Administrerende direktør Martin Næsby
  Olie Gas Danmark
 • Direktør Thomas B. Olsen
  NIRAS A/S 
 • Direktør Agnete Thomsen
  Allerød kommune
 • Direktør Marianne Thyrring
  Danmarks Meteorologiske Institut
 • Borgmester Simon Aggesen
  Frederiksberg Kommune
 • Vice President Ingrid Sofie Harbo
  H. Lundbeck
 • Corporate Vice President Søren Tullin
  Novo Nordisk
 • Professionelt bestyrelsesmedlem Henrik Dalbøge
 • Forskningschef Mette Fjord Sørensen
  Dansk Industri
 • Head of Digital Natives and Engagement Peter Scharff
  Google Denmark
 • Managing director Charlotte Mark
  Microsoft
 • Rektor Maja Bødtcher-Hansen
  Frederiksberg Gymnasium
 • Rektor Stefan Hermann
  Københavns Professionshøjskole
 • Direktør Ejnar Schultz
  SEGES