12. juli 2016

Fra burger til blodsukker – kroppens energiomsætning

Debat om mad, sundhed og trivsel fylder temmelig meget i elevernes skole- og hverdag. Det gør det også på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, hvor mange af vores forskere i høj grad beskæftiger sig med mad, motion, sundhed og livsstil.

Vi tilbyder et forløb hvor der arbejdes med problemstillinger, metoder og dilemmaer, der også beskæftiger forskerne på sundheds-, ernærings- og fødevareområdet. Hvor får vi energi fra? Hvordan reguleres blodsukkeret under faste, motion og indtagelse af kulhydrat? Hvad sker der hvis man ikke kan danne insulin? Er det vigtigt at spise inden man dyrker motion? Det er nogle af de spørgsmål eleverne skal beskæftige sig med i dette forløb.

Inden besøget 

Inden besøget skal du og din klasse forberede jer med det materiale, der er angivet for øvelsen. Det er vigtigt for kvaliteten af besøget hos Skoletjenesten, at klassen er forberedt på, hvad der skal ske.

 

 

 

 

 

 

 

 

Som en del af forløbet skal klassen være fysisk aktive. Klassen skal udføre et 20 minutters crossfit program, og derfor er det vigtigt, at eleverne har motionstøj med. 

Under forløbet skal klassen lave gruppearbejde, og vi vil gerne bede dig om på forhånd at inddele klassen i seks grupper med et lige antal elever i hver gruppe, i det omfang det er muligt.

Under besøget

  • Først introducerer vi kort os selv og præsenterer dagens program.
  • Dernæst vil vi sammen med eleverne definere hvad kroppen bruger energi til, og hvor den får energi fra. Herunder introducerer vi makronæringsstofferne protein, fedt og kulhydrat. Eleverne vil her kunne bruge deres viden fra artikel 1. I denne sektion vil der slutteligt indgå en sand/falsk-quiz, og herefter får eleverne deres første pause.
  • Efter pausen vil vi sammen med eleverne gennemgå hvad blodsukkeret er, og hvordan det reguleres under faste, indtagelse af kulhydrat og motion. Eleverne vil her kunne bruge deres viden fra artikel 2. Denne sektion vil blive afsluttet med en øvelse, hvor eleverne i grupper skal løse en case om blodsukkeret.     
  • Sideløbende med ovenstående gennemgang af blodsukkeret skal eleverne lave en øvelse, hvor de i gruppen skal måle blodsukkeret på udvalgte personer over en tidsperiode på ca. 1 ½ time. De personer der får målt deres blodsukker, vil gennem denne tidsperiode blive eksponeret for forskellige parametre der påvirker blodsukkeret, såsom indtagelse af kulhydrat og motion. Crossfit programmet er en del af denne øvelse og udføres når eleverne har løst casen om blodsukkeret. Efter eleverne har lavet crossfit programmet, måles den sidste blodsukkermåling, og dernæst får eleverne deres sidste pause.
  • Efter pausen gennemgår vi resultaterne fra blodsukkermålingerne. 
  • Slutteligt definerer vi sammen med eleverne, hvad mikronæringsstoffer er, og hvilken funktion de har i kroppen. Eleverne kan her igen bruge deres viden fra artikel 1. 

Besøget rummer følgende kompetence-, færdigheds- , videns- og læringsmål:

 

Beskrivelse

Kompetencemål

 

Undersøgelses kompetencer

Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse (natur/teknologi).

Eleven kan designe enkle modeller (natur/teknologi).

Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi (biologi).

 

Færdigheds- og vidensmål

 

 

 

 

Eleven kan gennemføre fysiologiske forsøg og undersøge sundhedsmæssige sammenhænge mellem krop, kost og motion ved brug af enkelt digitalt måleudstyr(natur/teknologi) (biologi).

Eleven har viden om kroppens fordøjelse, næringsbehov og energiomsætning (natur/teknologi).

Eleven har viden om motion (natur/teknologi).

Læringsmål

Eleven kan beskrive at man får energi fra hhv. fedt, protein og kulhydrat, samt beskrive hvilket makronæringsstof der er dominerende i forskellige gængse fødevarer.

Eleven tilegner sig viden om at man har sukker i blodet, og forstår at blodsukkeret skal holdes stabilt, samt at blodsukkeret reguleres af forskellige markører som findes i kroppen.

Eleven tilegner sig viden om at indtagelse af kulhydrat er vigtig i forhold til at kunne regulere blodsukkeret.

Eleven kan anvende en blodsukkermåler.

Eleven tilegner sig viden om at fødevarer/mad, foruden energi, indeholder mikronæringsstoffer.

Centrale begreber

Blodsukker, hormoner, enzymer, makro- og mikronæringsstoffer.