24. februar 2020

Bioteknologi – fremtidens grønne medicinfabrikker

Planter har over millioner af år udviklet et utroligt system af små kemikaliefabrikker, som vi kalder enzymer. Ved hjælp af enzymer kan planten lave alverdens kemikalier. Nogle af dem kan bruges som medicin, og det er taksol et godt eksempel på. Taksol kommer fra takstræers bark og bruges mod kræft, men det er svært at få nok af det. Hvad nu, hvis man kunne flytte de enzymer fra takstræer, der laver taksol, over i hurtigtvoksende alger? Ved hjælp af de nyeste teknikker indenfor genteknologi er vi i stand til at bruge planternes utrolige evner til at lave stoffer som vi selv kan bruge. Kom ind på SCIENCE Skoletjeneste og arbejd med emnet bioteknologi, GMO-planter og fremtidens grønne medicinfabrikker.

Inden besøget

Inden besøget skal du og din klasse forberede jer med det materiale, der er angivet for øvelsen. Det er vigtigt for kvaliteten af besøget hos Skoletjenesten, at klassen er forberedt på, hvad der skal ske.

 

 

 

 

Under besøget 

I forløbet ”Bioteknologi – fremtidens grønne GMO-medicinfabrikker” stifter eleverne bekendtskab med enzymer, proteinsyntese og genteknologi gennem hands on forsøg og faglig gennemgang. Eleverne præsenteres først for planternes kemiske verden og de stoffer, planter producerer. Blandt disse er terpener, som både dækker over cancermedicinen taksol samt de essentielle olier fundet i krydderiurter. Eleverne skal herefter lave to øvelser. De skal identificerer molekyler vha. lugtesansen samt finde krydderurternes trikomer, der indeholder de essentielle olier.

Herefter præsenteres eleverne for, hvordan man kan bruge taksol mod cancer, og hvordan det bliver produceret i planter vha. enzymer. Enzymers funktion og struktur gennemgås. Bagefter skal eleverne isolere protein fra gulerødder. Størrelsforhold gennemgås fra molekyler til flercellet organisme og proteinsyntesen gennemgås. Dernæst præsenteres eleverne for gensplejsning og hvordan man kan få andre planter til at lave taksol. Til sidst undersøges, hvorvidt det er lykkedes at gensplejse en plante ved at undersøge de enzymer planten producerer. Dette gøres vha. gelelektroforese.

Eleverne vil under besøget beskæftige sig med:

Faglige elementer:

  • Enzymer
  • Proteinsyntese
  • Gensplejsning

Forsøg:

  • At identificere molekyler vha. lugtesansen
  • At undersøge krydderurter for at finde de olieholdige trikomer
  • At isolere protein fra gulerødder
  • At undersøge proteiner vha. gelektroforese