12. juli 2016

Evolution - seksuel selektion

Vi gennemgår, hvordan de første encellede organismer har udviklet sig gennem millioner af år, formålet med skelettets oprindelse, for til slut at have udviklet sig til de komplicerede organismer, vi er og lever mellem i dag. Vi diskuterer hvad begrebet evolution indebærer og hvilke mekanismer, der har indflydelse på udviklingen af levende væsner.

Eleverne får en unik mulighed for at føle og sammenligne ægte kranier og knogler fra forskellige dyr. Ved at sammenligne udviklingen af forskellige skeletdele vil eleverne opdage, at der ikke er så stor forskel på mennesket og andre hvirveldyrs skeletter. Her diskuteres desuden, hvordan tilpasninger til forskellige miljøer kan ses på knoglerne.

Inden besøget

Når Skoletjenesten besøger jeres skole, overtager vores studerende undervisningen for et par timer.
For at undervisningen ikke bare skal blive et show, men kan integreres i den øvrige undervisning, er det vigtigt at de implicerede lærere er opmærksomme på:

 • At en lærer er til stede under undervisningen
 • At lærerne har gennemgået nogle grundbegreber om emnet, se forberedelsesmateriale
 • At lærerne sørger for, at de nødvendige materialer er fremskaffet, i dette tilfælde: Tavle, kridt og lærred til powerpoint
 • At eleverne har navneskilte på for at lette kommunikationen
 • At lærerne sørger for at holde styr på klassen under besøget
 • At lærerne efter besøget udfylder det elektroniske evalueringsskema
 • At lærerne i øvrigt meget gerne må deltage aktivt under gruppearbejde

Hent forberedelsesmateriale til mellemtrinnet her. 

Hent forberedelsesmateriale til udskolingen her. 

Besøget
Under besøgene inddrager vi eleverne så meget som muligt via forsøg, lege og diskussioner. Det vigtigste ved besøgene er, at eleverne har det sjovt, og selv får "fingrene i suppen".

Vi kommer ofte med emner som er nye for eleverne, og vi giver os derfor tid til at gennemgå de bagvedliggende teorier for emnet. Vi lægger vægt på, at besøgene ikke er shows, men at eleverne udfordres fagligt i løbet af dagen.

Forløbet om evolution vil overordnet komme igennem følgende emner:

 • Introduktion til biologi
 • Jordens rejse igennem tiden
 • Livets udvikling: fra encellede til flercellede dyr
 • Fra vand til land
 • Primaternes oprindelse
 • Knogleøvelse

Følgende praktiske forsøg vil blive gennemgået:

Knogleøvelse: Eleverne får mulighed for at se og mærke forskellige knogler fra forskellige dyr.

Efter besøget
Vi stræber efter, at den enkelte elev fagligt får en masse ud af besøget og samtidig at de bliver introduceret til en anden side af biologiens verden. Vi håber at elevernes interesse for netop denne gren af naturvidenskab øges.

Efter besøget opfordrer vi derfor at du som lærer vil hjælpe elever med at finde yderligere inspirerende materiale, hvis en elev viser interesse.

Hent efterbehandlingsmateriale til mellemtrinnet her. 

Hent efterbehandlingsmateriale til udskolingen her. 

Husk at udfylde det elektroniske mailudsendte evalueringsskema. Din mening er vigtigt for os, så vi kan gøre vores tilbud endnu bedre.