Regler for benyttelse af SCIENCEs parkeringsarealer

 

Parkeringsregler:

 1. Alle hovedansatte på SCIENCE kan få en elektronisk parkeringslicens. For at blive registreret med en parkeringslicens skal ansøgningsblanketten udfyldes. Ændring af eksisterende licens, f.eks. nyt registreringsnummer, lånebil el.lign., foregår ligeledes via https://www.science.ku.dk/kontakt/parkering/parkeringstilladelse/Bilen skal være forsynet med gyldig nummerplade.
 2. Fornyelse af parkeringslicens foregår én gang om året. Fornyelsen foregår i perioden fra medio december til 31. januar og der vil blive sendt besked direkte til din KU e-mail.
 3. Ansatte på SUND, der har arbejdsadresse på enten SCIENCE’s Campus områder på enten Frederiksberg eller Nørre Campus, kan opnå parkeringslicens på de respektive områder.
 4. Alle lejere og samarbejdspartnere, fx. rengøringsfirmaer, kantine, eksterne håndværkere m.v., samt forsøgspersoner kan ansøge om en elektronisk parkeringslicens ved at skrive til scshelpdesk@science.ku.dk med oplysning om firmanavn, kontaktperson, telefon nr., kontaktpersons e-mail samt bilens registreringsnummer. Rekvirér evt. registreringsliste hos scshelpdesk@science.ku.dk
 5. Studerende kan ikke opnå parkeringstilladelse. Dog kan studerende med handicap opnå dispensation mod fremsendelse af ansøgningsblanket, samt kopi af deres personlige officielle blå handicapskilt.
 6. Det er muligt at opnå parkeringstilladelse til max. 2 indregistrerede motorkørertøjer.
 7. Det kan ikke garanteres at der er ledige pladser, når man som brugeren ønsker at parkere på vore arealer.
 8. Det er vigtigt, at du gør dig bekendt med skiltningen på området. Af denne vil det tydeligt fremgå, hvor på området der lovligt kan parkeres. Der må kun parkeres biler, hvor det er markeret med op-stribning på fliser eller asfalt.
 9. Motorcykler registreres ikke med parkeringslicens. Dog er det tilladt at parkere hvor det er mest hensigtsmæssigt og ikke er til gene for andre, f.eks. op ad husmure. Det henstilles, at motorcykler ikke optager en parkeringsbås.
 10. Langtidsparkering af biler og motorcykler er ikke tilladt. Længere varighed med faglig begrundelse skal aftales med scshelpdesk@science.ku.dk
 11. Parkering sker på egen regning og risiko. Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet påtager sig intet ansvar for evt. skader eller andet på parkerede motorkøretøjer.
 12. KU er ikke ansvarlig for væsker eller genstande (herunder bygningsdele), der drypper, sprøjter eller falder ned på køretøjet.
 13. Anvisninger fra SCIENCE Campus Service’s medarbejdere om P-forhold skal følges og går forud for nærværende regelsæt.
 14. Gæster skal have udleveret en gæsteparkeringsbillet, hvorpå der tydeligt anføres registrerings nr. og dags dato, se venligst bagsiden af billetten. Gæstebilletten placeres i forruden af bilen med logo og dags dato synligt. Gæstebilletten er kun gyldig på den anførte dato. Tilladelsen må ikke kopieres eller lånes ud. Der må ikke rettes på tilladelsen. Rettelser vil medføre en afgift.
 15. Gæstebilletter kan rekvireres på institutter, bemandede receptioner, driftskontorer m.v. Husk at sætte p-skiven inden afhentning – gyldig i max. 15 minutter. Gæstebilletter kan ikke benyttes som erstatning for en permanent tilladelse.
 16. Der foretages rundering og kontrol af de parkerede biler på SCIENCEs parkeringsarealer døgnet rundt. Parkering uden gyldig parkeringslicens eller uden korrekt, udfyldt gæsteparkeringsbillet vil medføre en afgift.
 17. Parkering der blokerer brand- og flugtveje, eller parkering ved skiltning ”Parkering forbudt” vil medføre en afgift.
 18. Eventuelle henvendelser vedrørende uenighed om parkeringsafgift kan – indenfor 5 dage – rettes skriftlig til scshelpdesk@science.ku.dk, med begrundelse for henvendelsen samt kopi af afgiften.
 19. Særaftale i forbindelse med parkering skal aftales skriftligt med scshelpdesk@science.ku.dk.
 20. Er du i tvivl om, hvorvidt du retmæssigt kan parkere på området uden af få en afgift, skal du parkere uden for området.