SCIENCE Uddannelse

SCIENCE Uddannelse varetager den daglige administration og drift på uddannelsesområdet samt den administrative understøttelse af områdets udvikling.

SCIENCE Uddannelse yder sekretariatsbistand til råd og nævn, der virker på uddannelsesområdet, og det er i SCIENCE Uddannelse at vejledning af og kontakten til de studerende ligger forankret.

Er du studerende? Hvis du er studerende og ønsker at kontakte SCIENCE Uddannelse, så skal du henvende dig til SCIENCE Studenterservice.

Chef for kontoret er Karen Rønnow.

SCIENCE Uddannelse består af følgende sekretariat/sektioner: