SCIENCE i tal – Københavns Universitet

SCIENCE > Om fakultetet > SCIENCE i tal

SCIENCE i tal

Ansatte og studerende

På Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet er der:

  • 4.500 årsværk (VIP+TAP, inkl. ansatte og ph.d.-studerende)
  • 9.500 fuldtids bachelor- og kandidatstuderende
  • 1.150 ph.d.-studerende

Omsætning

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet har en årlig omsætning på 3 mia. kr. Heri er ikke indregnet bygningsområdet, dvs. husleje mv.

Bygninger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet er placeret på alle KU's fire campi: Frederiksberg, Nørre, Søndre og City. Derudover er der enheder bl.a. i Helsingør, Nødebo og Taastrup. Se hvor du finder de forskellige enheder.

Uddannelser

Omkring 9.500 studerende har deres daglige gang på én af fakultetets 21 bacheloruddannelser og 33 kandidatuddannelser.

Derudover rummer fakultetet ca. 1.150 ph.d.-studerende.

Institutter og centre

Der er 12 institutter på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

På fakultetet er der 15 grundforskningscentre og 24 ERC-bevillinger i FP7 og 10 ERC-bevillinger i HORIZON 2020.