Eksamensdatoer for studieåret 2018/2019

Reeksamensdatoer for studieåret 2018/2019

Eksamens- og reeksamensdatoer for studieåret 2019/2020

Eksamensdatoer for Sundhed og informatik