13. september 2017

Se det usynlige

Neutron-og røntgenspredning er omdrejningspunktet for denne øvelse. Vi har udviklet og samlet øvelser, der kan bruges til at visualisere de to superdetektorer, som lige nu bliver bygget i Lund, nemlig European Spallation Source og MAXIV. Se det usynlige vil introducere eleverne til at arbejde med laserlys, bølger, lysdiffraktion, interferens og småvinkelspredning.

Ved hjælp af nanoteknologi kan vi bygge og designe forskellige materialer med enkelte atomer og molekyler. Den kunnen bliver benyttet inden for mange områder fx udviklingen af ny medicin og bedre elektronik. Specielt inden for udviklingen af nye materialer bruger vi nanoteknologi. De nye materialer har egenskaber som fx selvrensende overflader eller overflader, der lyser i forskellige farver.

I denne øvelse vil eleverne blandt andet lære om, hvordan man bestemmer tykkelsen af et hår, lære hvordan en lysleder fungere og fremstille deres egen lim. 

Inden besøget

Inden besøget skal du og din klasse forberede jer ved hjælp af det forberedelsesmateriale, der er angivet for øvelsen. Dette materiale finder du på denne side i fanen til højre. Det er vigtigt for kvaliteten af besøget på Københavns Universitet, at klassen er forberedt på hvad der skal ske.

Besøget

Besøget indledes med en kort introduktion til Nørre Campus og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, hvor øvelsen finder sted, og derudover en introduktionb til  nanoteknologi som studieretning.

Dette bliver efterfulgt af et oplæg om dagens praktiske aktiviteter:

  • Eleverne vil, i små grupper af to til tre, producere tre sølvlag. Sølvlagene danner basis for at tilføje kemikalier, som giver overfladen særlige fysiske egenskaber.
  • Efter produktionsfasen og en lille pause, går eleverne i gang med at teste de forventede egenskaber for de tre overfladetyper. Det er op til eleverne selv at føre bevis for, om de forventede egenskaber også kan påvises i virkeligheden.

Til sidst vil vi sammen med eleverne prøve at bringe diskussionen om anvendelsesmuligheder op fra laboratoriebænken og ind i et samfundsmæssigt perspektiv. Dette vil være en diskussion om potentialer og risikovurdering af nye produkter og ny viden om strukturer og egenskaber i nanostørrelse.

Undervejs vil der blive indlagt en lille pause. Besøget har en varighed af 2½ time.

Efter Besøget

Undersøgelser viser, at elevens udbytte af et besøg bliver markant større, hvis der sættes tid af til at efterbehandle oplevelser og diskussioner hjemme på skolen. Vi håber derfor, at I vil tage jer tid til at snakke øvelsens resultater igennem og følge op på eventuelle spørgsmål eleverne måtte have.