Praktisk info

Enkeltfagskurser

Du har mulighed for at efter- og videreuddanne dig gennem enkeltfagskurser. Du kan bygge videre på din erfaring og specialisere dig inden for et specifikt emne eller opbygge nye kompetencer. Du får adgang til den nyeste forskning og viden og mulighed for at drøfte udfordringer og problemstillinger med SCIENCEs fuldtidsstuderende og forskere.

Der er et begrænset antal pladser, og de fordeles efter først-til-mølle princip, så skynd dig!

SCIENCE udbyder en lang række enkeltfagskurser på både bachelor- og kandidatniveau.  Kurserne strækker sig typisk over 7-9 uger, og undervisningen foregår inden for almindelig arbejdstid. Et kursus vil typisk have skemalagt aktivitet 1-1½ dag pr. uge, og du vil følge kurserne sammen med SCIENCE´s studerende.

Kursusudbuddet for det kommende studieår offentliggøres senest 1. maj på kurser.ku.dk, men du kan tidligst søge 2 måneder før ansøgningsfristen.