Faglige mindstekrav og faglig kompetence til undervisning i gymnasieskolen – Københavns Universitet

SCIENCE > Efter- og videreuddannelse > Enkeltfag > Faglige mindstekrav og...

Faglige mindstekrav og faglig kompetence til undervisning i gymnasieskolen

Det var fedt at læse enkeltfag og få ny viden og fedt at være tilbage på SCIENCE

Lisa Danielsen, gymnasielærer,
tidl. deltager på enkeltfag på KU SCIENCE

Vejledning til dig, der ikke har mulighed for at tage et sidefag, men ønsker at opfylde de faglige mindstekrav til undervisning i gymnasiet i et af de fag, som SCIENCE udbyder. Faglige mindstekrav er en række krav du skal opfylde for at opnå den faglige kompetence til undervisning i gymnasiefag.

Du er måske:

Tag enkeltfagskurser på SCIENCE!

Du kan tage enkeltfagskurser på SCIENCE for at opfylde de faglige mindstekrav til at undervise i gymnasieskolen.

FAQ om at opfylde de faglige mindstekrav til undervisning i gymnasieskolen gennem enkeltfag på SCIENCE

Hvad er faglige mindstekrav?

Faglige mindstekrav er en række krav du skal opfylde for at opnå faglig kompetence til undervisning i gymnasiefag. For hvert gymnasiefag findes en beskrivelse af de faglige mindstekrav, som du, udover en kandidatuddannelse, skal leve op til for at undervise i et gymnasiefag. Hvis du ikke opfylder de faglige mindstekrav i løbet af din universitetsuddannelse, er du nødt til efteruddanne dig for at opfylde kravene. Læs mere om faglige mindstekrav hos Gymnasieskolernes Lærerforening.

Hvor finder jeg de faglige mindstekrav for de gymnasiefag, der ligger inden for SCIENCEs fagområder?

Du finder de faglige mindstekrav i Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser (Faglige mindstekrav).

Hvilke kurser skal jeg tage for opfylde de faglige mindstekrav i et gymnasiefag?

Du skal tage de kurser, du mangler, for at opfylde de faglige mindstekrav. Det er en skoleleder på en gymnasial uddannelse, der i sidste ende skal vurdere om du opfylder de faglige mindstekrav. Hvis du ikke kan få en skoleleder til at lave vurderingen, kan du selv forsøge at lave en vurdering. SCIENCE tilbyder ikke at vurdere, hvilke kurser du mangler.

Hvem vurderer, om jeg opfylder de faglige mindstekrav til undervisning i et gymnasiefag?

Det er den enkelte leder på en gymnasial uddannelse, der vurderer om du opfylder de faglige mindstekrav til at undervise i et eller flere gymnasiefag. Hvis skolelederen er i tvivl om kravene er opfyldt, skal skolelederen henvende sig til fagkonsulenten i det/de fag, der er tvivl om. (Kilde: Gymnasiaskolernes Lærerforening.)

Kan SCIENCE vurdere, om jeg opfylder de faglige mindstekrav til undervisning i et gymnasiefag?

Nej, SCIENCE tilbyder ikke at vurdere, om du opfylde de faglige mindstekrav til undervisning i et gymnasiesidefag. Det er den enkelte skoles leder, der har ansvar for at vurdere om en lærer, som lederen har ansat (eller ønsker at ansætte), opfylder de faglige mindstekrav til at undervise i et eller flere gymnasiefag. Hvis skolelederen er i tvivl om kravene er opfyldt, skal skolelederen henvende sig til fagkonsulenten i det/de fag, der er tvivl om. (Kilde: Gymnasieskolernes Lærerforening.)

Kan jeg selv vurdere hvilke kurser fra SCIENCE, jeg har brug for, for at opfylde de faglige mindstekrav?

Hvis du er i en situation, hvor du ikke kan få en skoleleder til at vurdere, hvad der skal til for at du opfylder de faglige mindstekrav, kan du selv forsøge at vurdere, hvad du mangler for at opfylde mindstekravene. Det gør du ved at:

    1. Orientere dig i de faglige mindstekrav for det/de fag, du ønsker at opfylde kravene for i Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser (Faglige mindstekrav).
    2. Vurdere hvilke af de faglige mindstekrav du mener du allerede opfylder gennem den uddannelse og de kurser, du allerede har taget på universitetet. Du kan bruge studieordningen og kursusbeskrivelserne for den uddannelse og de kurser, du har taget, til at kunne huske og dokumentere dine kompetencer.
    3. Vurdere hvilke dele af de faglige mindstekrav, du ikke opfylder.
    4. Orientere dig i studieordningerne for de uddannelser på SCIENCE om hvilke kurser studerende på SCIENCE skal tage for at opfylde de faglige mindstekrav. Hvis du har en natur- eller biovidenskabelig uddannelsesbaggrund, skal du som hovedregel orientere dig i afsnittet "Den reducerede gymnasiefagpakke", som indeholder i alt 90 ECTS-point kurser. Hvis du har en anden uddannelsesbaggrund, for eksempel humanistisk eller samfundsvidenskabelig, skal du orientere dig i afsnittet "Gymnasiefagpakke", som indeholder i alt 120 ECTS-point kurser:
 1. Læse kursusbeskrivelserne for kurserne, der står i studieordningen i kursuskataloget kurser.ku.dk for at vurdere hvilke kurser, der indeholder undervisning i de dele af de faglige mindstekrav, du ikke opfylder.

SCIENCE tilbyder ikke at vurdere om de vurderinger, du har lavet, er rigtige.

Selvevalueringsskemaer til fysik og kemi

Hvis du vil vurdere, om du opfylder de faglige mindstekrav i fysik eller kemi, kan du bruge disse selvevalueringsskemaer:

Hvor mange ECTS-point kurser skal jeg tage for at opfylde de faglige mindstekrav?

Det afhænger af din egen eller din skoleleders vurdering, hvor mange ECTS-point kurser du mangler for at opfylde de faglige mindstekrav. Som hovedregel gælder, at en kandidat inden for det natur- eller biovidenskabelige fagområde skal have 90 ECTS-point kurser inden for et andet fag end kandidatuddannelsens fagområde for at opfylde de faglige mindstekrav. En kandidat inden for et andet fagområde, for eksempel humanistisk eller samfundsvidenskabeligt, skal som hovedregel have 120 ECTS-point inden for et natur- eller biovidenskabeligt fag for at opfylde de faglige mindstekrav i faget.

Hvor mange ECTS-point kurser må jeg tage fra én bacheloruddannelse som enkeltfag?

Du kan højst indskrives på enkeltfag svarende til halvdelen af en uddannelses ECTS-point. Det vil sige, at hvis du fx vil tage kurser på bacheloruddannelsen i matematik, som er normeret til 180 ECTS-point, kan du højst tage 90 ECTS-point matematikkurser på bachelorniveau.

Jeg, eller min skoleleder, vurderer, at jeg mangler mere end 90 ECTS-point kurser for at opfylde de faglige mindstekrav. Hvad gør jeg?

Hvis du mangler mere end 90 ECTS-point kurser for at opfylde de faglige mindstekrav, er der risiko for, at du ikke kan tage alle de kurser, du har brug for, på SCIENCE. Det er fordi, at reglerne for enkeltfag siger, at du maksimalt må tage halvdelen af en uddannelses samlede ECTS-point som enkeltfag. Da bacheloruddannelserne på SCIENCE er på 180 ECTS-point, kan du risikere at ramme loftet på 90 ECTS-point og være tvunget til at opfylde den del af de faglige mindstekrav, du kommer til at mangle, med kurser fra et andet sted end SCIENCE. Der kan dog være undtagelser, da det ikke er altid at de kurser, der skal til for at opfylde de faglige mindstekrav, kun ligger inden for én uddannelse på SCIENCE.

Kan jeg læse enkeltfag på SCIENCE uden for dagtimerne eller som onlinekursus/fjernstudie?

Nej, undervisningen i kurserne på SCIENCE foregår i dagtimerne i perioden fra 8-17 og udbydes ikke som onlinekurser. Hvis du har arbejde i dagtimerne betyder det, at din arbejdsgiver skal være fleksibel, for at du kan tage kurser på SCIENCE.

Hvor meget tid skal jeg sætte af om ugen per kursus jeg ønsker at tage på SCIENCE som enkeltfag?

For hvert kursus på 7,5 ECTS-point skal du regne med at bruge mindst 20-25 timer på undervisning og forberedelse i de uger, kurset løber. Typisk vil hvert kursus have mindst 10 timers skemalagt undervisning om ugen.

Er det obligatorisk at deltage i undervisningen på kurserne på SCIENCE som enkeltfag?

For de fleste kurser på SCIENCE er det ikke obligatorisk at deltage i undervisningen, men der vil ofte være opgaver eller projekter i løbet af undervisningsperioden, som er obligatoriske. Der kan også være obligatoriske laboratorieøvelser på nogle kurser. Du kan læse om hvilke krav der gælder om deltagelse i undervisningen på specifikke kurser på SCIENCE i kursuskataloget på kurser.ku.dk.

Hvor finder jeg studieordningerne for de uddannelser på SCIENCE, der har lister over kurser, der tilsammen opfylder de faglige mindstekrav?

Du finder studieordningerne her:

Hvor finder jeg kursusbeskrivelser for kurser på SCIENCE?

Du finder kursusbeskrivelserne i kursuskataloget på kurser.ku.dk.

Kan jeg få et bevis fra SCIENCE på, at jeg opfylder de faglige mindstekrav for et gymnasiefag, når jeg har taget enkeltfagskurser for at opfylde de faglige mindstekrav?

Nej, SCIENCE tilbyder ikke at give dig et bevis på, at du opfylder de faglige mindstekrav i et gymnasiesidefag, når du har taget enkeltfagskurser. Du kan dog altid få en attesteret karakterudskrift med hvilke kurser, du har gennemført. Den udskrift kan du, sammen med kursusbeskrivelserne for kurserne og Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser (Faglige mindstekrav) bruge til at dokumentere, at du opfylder de faglige mindstekrav.

Kan jeg få merit for kurser jeg har taget tidligere når jeg begynder at tage enkeltfag for at opfylde de faglige mindstekrav?

Nej, SCIENCE tilbyder ikke at meritere eller at vurdere de kurser, du har taget tidligere, når du tager enkeltfag. Du eller din skoleleder skal selv vurdere hvilke dele af de faglige krav du allerede opfylder og hvilke kurser fra SCIENCE du ikke har brug for for at opfylde de faglige mindstekrav.

Er mulighederne for at tage kurser for at opfylde de faglige mindstekrav de samme på alle universiteter?

Nej, der kan være forskellige tilbud fra universitet til universitet. Derfor kan det være en god idé at kontakte andre steder end SCIENCE, hvis du ikke kan bruge SCIENCEs tilbud.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål? Hvis du ikke fandt svar på dit spørgsmål kan du kontakte SCIENCE Studenterservice.