Kandidatfilm – Københavns Universitet

Film om kandidatuddannelser og karrieremuligheder

Agronomi
Bioinformatik
Biokemi
Biologi
Bæredygtig skov- og naturforvaltning
Datalogi
Forsikringsmatematik
Fysiske fag
Fødevareinnovation og sundhed
Fødevarevidenskab
Geografi & geoinformatik
Geologi-geoscience
Human ernæring
Husdyrvidenskab
Idræt
Jordbrugsøkonomi
Kemi
Klimaforandringer
Landskabsarkitektur
Matematik
Matematik-økonomi
Miljø- og naturressourceøkonomi
Miljøvidenskab
Nanoscience
Naturforvaltning
Naturressourcer og udvikling
Skovbrugsvidenskab