Seminarer og korte kurser – Københavns Universitet

SCIENCE > Uddannelse > Efter- og videreuddannelse > Seminarer og korte kurser

Seminarer og korte kurser

Institutterne på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) udbyder en del seminarer og korte kurser.

Tilmelding og vejledning sker på det institut, der udbyder seminaret eller kurset

Skov, landskab og byer

Samlet oversigt over kurser, temadage og konferencer på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

Idræt og Ernæring

Se Institut for Idræt og Ernærings udbud af online og onsite efteruddannelseskurser og seminarer.