Enkeltfag – Københavns Universitet

Enkeltfag

Hvis du vil opgradere dine kvalifikationer og have et kompetenceløft, kan du tage bachelor- og kandidatkurser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE). Ønsker du at tage masterkurser, kan du læse mere her.

Kurserne udbydes efter reglerne om deltidsuddannelse. Det indebærer, at enhver kan deltage i kurserne, hvis man er kvalificeret og der er plads på kurset, samt at man betaler en deltagerafgift.

Indhold

Kursusudbud

Du finder kurserne på SCIENCE i Københavns Universitets kursuskatalog. 

Du kan søge om optagelse på alle kurser på SCIENCE. Men du kan kun blive optaget på kurser, hvor der er ledige pladser, og du opfylder adgangskravene. Du kan ikke lave projekter, herunder et bachelorprojekt eller et speciale, som enkeltfag.

Se film om, hvordan du finder dit kursus:

Guide: Sådan finder du et kursus

Guide: Sådan læser du en kursusbeskrivelse

Undervisningen foregår i dagtimerne sammen med de studerende på bachelor- og kandidatuddannelserne.

Du kan højst indskrives på enkeltfag eller dele af en uddannelse svarende til halvdelen af en uddannelses ECTS-point. Det vil sige, at hvis du fx vil tage kurser på bacheloruddannelsen i matematik, som er normeret til 180 ECTS, kan du højst tage 90 ECTS matematikkurser på bachelorniveau.

Hvis du har brug for vejledning til valg af kurser, kan du kontakte en studie- og karrierevejleder i SCIENCE Studenterservice.

Hvornår er der undervisning? Skemagrupper og blokstruktur

Det vil fremgå af kursusbeskrivelsen, hvilken blok og skemagruppe det enkelte kursus er placeret i.

Kurserne på SCIENCE er tilrettelagt efter en blokstruktur, som inddeler studieåret i 5 blokke af 9 ugers varighed. Blok 1 og 2 er placeret om efteråret, blok 3 og 4 er placeret om foråret og blok 5 om sommeren. Typisk varer et kursus én blok. Se studiekalenderen/blokstrukturen her.

Derudover er undervisningen placeret i en skemagruppe eller evt. undergruppe. Hvis dit kursus er placeret i skemagruppe A, så er undervisningen tilrettelagt i både undergruppe A 1 og A 2.

Skemagrupperne (og undergrupper), er tidsmæssigt placeret efter denne model:

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
kl. 08:00-10:00  B 1 A 1 C 1 A 1 B 1
kl. 10:00-12:00 A 2 B 2
Middagspause
kl. 13:00-15:00 C 1 B 2 C 2 A 2 D
kl. 15:00-17:00 C 2

Du har ikke mødepligt til kursernes forelæsninger, men på nogle kurser skal du opfylde nogle forudsætninger for at kunne gå til eksamen. Hvis der er forudsætninger for at kunne gå til eksamen, fremgår det af kursusbeskrivelsen.

Offentliggørelse af kursusudbud

Kursusudbuddet for det kommende studieår offentliggøres 1. maj på www.kurser.ku.dk. Til toppen

Adgangskrav

Du skal opfylde de områdespecifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B (Skov- og landskabsingeniør og Have- og parkingeniør: Engelsk C)
 • Matematik A (Skov- og landskabsingeniør , Have- og parkingeniør og Idræt: Matematik B)

Derudover skal du undersøge, om dit kursus er tilknyttet en specifik uddannelse, fordi der kan være uddannelsesspecifikke adgangskrav til uddannelsen. Du finder de uddannelsesspecifikke krav beskrevet under uddannelsen her. Du kan i kursusbeskrivelsen på kurser.ku.dk se hvilke uddannelser kurset er tilknyttet.

Endelig skal du også være opmærksom på, at der kan være formelle krav til det enkelte kursus. Disse kan også ses i kursusbeskrivelsen på kurser.ku.dk. Du kan få dispensation fra adgangskravene, hvis vi vurderer at du har de nødvendige faglige forudsætninger. Hvis du vil søge dispensation fra adgangskravene skal du sammen med din ansøgning sende en beskrivelse af, hvordan du mener, du opfylder adgangskravene og evt. dokumentation for det.

Mulighed for optagelse/pladsbegrænsning

Opfylder du adgangskravene, er der generelt gode muligheder for at blive optaget som enkeltfagsstuderende, men vi kan ikke garantere dig, at der er plads på det kursus, du ønsker at følge. Fx er det typisk ikke muligt at få plads på førsteårskurser og eventuelt andetårskurser på uddannelser med pladsbegrænsning (idræt og molekylær biomedicin). Vi kan ikke på forhånd fortælle dig om der er plads på de kurser du ønsker. Du får svar ved at sende en ansøgning.   Til toppen

Pris og betalingsbetingelser

Hele kurser

Ved betaling for et kursus, har du krav på at følge den tilhørende undervisning én gang, og blive tilmeldt op til to eksamensforsøg. Du skal bruge eksamensforsøgene inden for de fire eksamensperioder, der følger efter du har fulgt undervisningen (førstkommende ordinær- og reeksamen samt ordinær og reeksamen året efter).

ECTS-pointene for de enkelte kurser findes i kursusbeskrivelserne, og prisen er:

 • kr. 850 pr. ECTS-point

Prisen inkluderer undervisning samt tilmelding til ordinær eksamen og evt. dertilhørende reeksamen. 

Deltagerbetalingen kan ændres fra år til år.

Hvis du er ledig eller under revalidering, og jobcentret eller anden aktør betaler kurset, tillægges deltagerbetalingen den gældende takst for deltidsuddannelse, som er fastsat af ministeriet. Se taksterne på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Kun eksamen

Hvis du ønsker at være selvstuderende og kun deltage i eksamen, gælder følgende pris:

 • kr. 1000 for 1 eksamensforsøg i den pågældende eksamensperiode uanset eksamensformen. Prisen for eksamen kan ændres fra år til år.

Når du kun er tilmeldt eksamen, vil du ikke få adgang til kursushjemmesiden, hvor pensum, opgaver, informationer osv. bliver lagt ud. Du må ikke deltage i undervisningen.

Du kan kun tilmelde dig reeksamen, hvis den i forvejen er udbudt til de ordinære studerende.

Den kursusansvarlige skal godkende dig som selvstuderende. Du kan ikke tilmelde dig (kun) eksamen i kurser, der kræver aflevering af obligatoriske øvelsesopgaver, eller beståelse af øvelseskurser eller hvis kurset indeholder elementer af løbende evaluering. Hvis du ikke bliver godkendt som selvstuderende, kan du alternativt blive tilmeldt hele kurset og betale den fulde kursusafgift.

Tilmelding som selvstuderende følger de samme ansøgningsfrister som til selve kurset.

Særlige regler angående deltagerbetaling for ikke-EU/EØS-statsborgere

Ovenstående priser er for EU/EØS statsborgere samt andre statsborgere med varig opholdstilladelse i Danmark. Midlertidig opholdstilladelse med henblik på varigt ophold sidestilles med en varig opholdstilladelse.

Da vi ikke modtager tilskud fra staten for ikke-EU/EØS statsborgere uden varig opholdstilladelse i Danmark, forhøjes opkrævningen af deltagerbetaling med et tillæg, der varierer afhængig af kursus og kan ligge mellem 258 og 683 kr. pr. ECTS-point.

Hvis du ansøger med varig opholdstilladelse i Danmark skal du vedlægge kopi af opholdstilladelsen.

Betalingsbetingelser

Når du modtager meddelelsen om, at du er optaget, sender vi en faktura på den samlede kursusafgift til den angivne fakturaadresse. Betalingen er en betingelse for at du kan starte på kurset. Hvis du ikke betaler inden kursusstart, bliver du afmeldt kurset.

Hvis du selv afmelder dig et kursus efter kursusstart refunderer vi ikke deltagerafgiften.

Ansøgning om optagelse

For at blive optaget på et kursus skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema:

Ansøgningsskema: ansøgning til Enkeltfag (pdf)

Du skal  sende ansøgningen sammen med dokumentation for uddannelse til studenterservice@science.ku.dk. Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav, skal du vedlægge en begrundet ansøgning om dispensation for adgangskravene.

Ansøgningsfrister

Placering Ansøgningsfrist Svar på ansøgning
Blok 1 10. juni 15. august
Blok 2 10. september 15. oktober
Blok 3 10. december 15. januar
Blok 4 10. marts 15. april
Blok 5 (sommerkurser) 1. april 15. maj


Vi modtager tidligst ansøgninger 2 måneder før ansøgningsfristen.

Ansøgninger til kurser med flere ansøgere end ledige pladser bliver prioriteret efter, hvornår ansøgningerne er modtaget.

Hvis du får plads på et kursus, modtager du eller din arbejdsgiver en faktura.

Ledige pladser efter ansøgningsfrist

Er der ledige pladser på kurser efter ansøgningsfristen, kan du søge om at få én af disse pladser.

OBS: Ansøgningen skal være os i hænde senest 7 hverdage før blok-start for at kunne komme i betragtning til en af disse pladser. Du kan dog ikke være sikker på at din ansøgning vil blive behandlet, hvis du ansøger efter udløb af ansøgningsfristen.

Hvad sker der når du har sendt ansøgningen?Til toppen

 1. Vi modtager din ansøgning på mail
 2. Du får en mail om at ansøgningen er modtaget og hvornår du kan forvente svar om optagelse (vi skriver til den mail der er oplyst på ansøgningsskemaet)
 3. Vi behandler din ansøgning og tjekker om du opfylder adgangskrav
 4. Hvis du ikke opfylder adgangskravene får du tilsendt afslag på mail
 5. De ansøgere som opfylder adgangskrav bliver fordelt på pladser på kurserne. Pladser fordeles efter hvornår vi har modtaget ansøgningen
 6. Hvis du opfylder adgangskrav, men der ikke er plads på det kursus du har ønsket, vil du få en mail om dette
 7. Vi opretter en faktura som bliver sendt til dig eller din arbejdsgiver fra KU centralt (via post, mail eller elektronisk faktura). Der kan gå 2-3 hverdage før den sendes til dig 
 8. Vi sender optagelsesmail med praktiske oplysninger til dig
 9. Når du bliver optaget, bliver der oprettet et KU-brugernavn til dig. Når din betaling er registreret, vil du modtage en e-mail med oplysninger om hvordan du logger på KUs systemer
 10. Når vi har modtaget din betaling vil du have adgang til dit Absalonrum på KUnet.
 11. Nu er du klar til at gå i gang med dit kursus. Vi håber, du får et godt kursus.

Til toppen

Eksamen

Kurset afsluttes med en eksamen, hvor du deltager på lige fod med fuldtidsstuderende. Når du er tilmeldt og optaget på et kursus, er du samtidigt automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i det pågældende kursus. Husk at medbringe billed-ID (pas eller kørekort) hvis ikke du har modtaget dit studiekort.

Hvis du ikke ønsker at gå til eksamen, skal du afmelde dig via KUnet > Selvbetjening > Indskrivning, undervisning og eksamen. Hvis du ikke afmelder dig til eksamen, bliver du automatisk registreret for et eksamensforsøg. 

Dokumentation for bestået kursusTil toppen

Når du ønsker dokumentation for et bestået enkeltfag, skal du gå ind og printe det på din Selvbetjening. Har du brug for underskrevet dokumentation, skal du henvende dig i Help Desk i SCIENCE Studenterservice, hvor du kan få en underskrevet udskrift af dit eksamensresultat.

Vil du bruge enkeltfag til at opfylde de faglige mindstekrav til at undervise i gymnasieskolen?

Læs hvordan du kan bruge enkeltfag til at opnå faglig kompetence til at undervise i gymnasieskolen.

Vi kan desværre ikke hjælpe dig med at vurdere hvilke kurser du mangler for at opfylde de faglige mindstekrav.

Er du allerede i gang med en uddannelse på SCIENCE?

Hvis du allerede er fuldtidsstuderende på en bachelor- eller kandidatuddannelse på SCIENCE gælder det at

 • du kan ikke tage kurser på enkeltfag som er obligatoriske eller begrænset valgfrie på din uddannelse. Du kan kun tage kurser som kan indgå i din uddannelse som valgfrie
 • du må gerne tage kurser som enkeltfag, selv om du er på orlov fra din uddannelse (men det må stadig kun være valgfrie kurser)
 • du må tage kurser som enkeltfag som er begrænset valgfrie eller obligatoriske kurser på alle andre uddannelser end den du er indskrevet på. Det vil sige både bachelor- og kandidatuddannelser (men adgangskravene er stadig gældende)
 • du kan ikke betale for ekstra eksamensforsøg i kurser, hvor du allerede har brugt 3 forsøg. Det skal du have dispensation til. Læs mere om det på din uddannelsesside
 • hvis du har taget et kursus som enkeltfag indgår det ikke i reglerne om startmerit
 • du får ikke refunderet din betaling for kurser, selv om de senere bliver meritoverført til en uddannelse du bliver indskrevet på.

Har du nogen spørgsmål?Til toppen

Vi har lavet en FAQ til dig med spørgsmål vi ofte får omkring enkeltfag. Kig her om du kan finde svar på dit spørgsmål.

Hvis du ikke kan finde svar i FAQ'en, er du meget velkommen til at kontakte en studie- og karrierevejleder i SCIENCE Studenterservice.