Virksomhedssamarbejde – Københavns Universitet

SCIENCE > Samarbejde med SCIENCE > Virksomhedssamarbejde

Virksomhedssamarbejde

Samarbejde mellem SCIENCE og erhvervslivet eller myndigheder skal medvirke til øge kvaliteten af viden i virksomheder, forskning og uddannelse. Et frugtbart samarbejde kan etableres på mange måder.

Strategiske partnerskaber og forskningssamarbejde

Partnerskaber og samarbejder med Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) er aftaler, hvor begge parter forpligter sig på at samarbejde inden for forskning, uddannelse og innovation over en længere periode til gensidig gavn

 • Strategiske partnerskabsaftaler indgås for at sikre, at partnerne jævnligt mødes på højt strategisk niveau for at identificere nye samarbejdsmuligheder og løbende gøre status over det eksisterende samarbejde. Et strategisk partnerskab eller et forskningssamarbejde udformes efter fælles interesse og indeholder netop de samarbejdsmuligheder, som giver værdi for jer og os. Det kan f.eks. være forsknings- og innovationsprojekter, samfinansiering af forskere, brug af laboratorier eller kontakt til vores studerende
 • Kontakt SCIENCE Erhverv og myndighed for at snakke om samarbejde med SCIENCE

Rekvireret forskning, analyser og rådgivning

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) løser gerne særlige analyseopgaver eller forskningsprojekter for virksomheder.

 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) er landets største forskningsmiljø inden for natur- og biovidenskab. Forskningen favner bredt inden for de naturvidenskabelige discipliner og hviler på to fundamenter - den klassiske grundforskning og den anvendelsesorienterede forskning. Læs mere her  
 • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) løser gerne særlige analyseopgaver eller forskningsprojekter for virksomheder. Vores forskere er højtspecialiserede med adgang til den nyest forskning og teknologi til målinger, analyser og rådgivning. Læs mere her.
 • Kontakt SCIENCE Erhverv og myndighed for at snakke om muligheder.

Brug af faciliteter og infrastruktur

Virksomheder har mulighed for at benytte vores faciliteter og få adgang til relevante databaser og biobanker, ligesom der også er mulighed for at få adgang til vores feltstationer.

 • SCIENCE har en lang række højt specialiserede laboratorier, maskiner og andet udstyr, der kan være med til at udvikle din virksomheds produkter eller finde løsninger på specifikke problemstillinger. Virksomheder har mulighed for at benytte vores faciliteter og få adgang til relevante databaser og biobanker, ligesom der også er mulighed for at få adgang til vores feltstationer. Læs mere her  
 • For nystartede virksomheder og iværksættere kan det desuden være gavnligt at være tæt på relevante forskningsmiljøer, det er derfor også muligt at flytte din virksomhed ind på universitetet, hvis din virksomhed og forskningsmiljøet kan se mening med at være tæt på hinanden. Læse mere her
 • Kontakt SCIENCE Erhverv og myndighed for at snakke om brug af faciliteter og infrastruktur på SCIENCE.

Samarbejde med vores studerende fra SCIENCE

Der er flere muligheder for at samarbejde med SCIENCEs studerende og kandidater. Et tæt samarbejde mellem de studerende og erhvervslivet giver jer som virksomhed en unik platform for rekruttering, faglig behandling af konkrete problemstillinger og effektiv videnoverførsel. Det giver samtidig vores studerende et indblik i, hvordan teori anvendes i praksis.

 • Studieprojekter. Kunne I tænke jer at få en studerende til at lave et specifikt projekt for jer, eller er I interesserede i at få en dygtig og kompetent studerende i praktik? Så har I som virksomhed mulighed for at deltage i et af vores matchmaking-arrangementer, hvor I kan møde studerende fra relevante uddannelser. I kan også lave et projekt-opslag i vores Projekt og Job-portal
 • Iværksætteri. Leder du efter studerende iværksættere, så har en SCIENCE en stærk Innovations Hub med mange studenterprojekter.
 • Rekruttering. Ønsker I at rekruttere studerende fra KU SCIENCE, så opfordrer vi til, at I bruger vores Projekt og Job-portal, som er målrettet nyuddannede kandidater og Ph.d.er.
 • Kontakt SCIENCE Erhverv og myndighed for at snakke om samarbejde med vores studerende.

Kurser og Efter-/Videreuddannelse

På Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) har du mulighed for at videreuddanne dig og holde dig opdateret på ny viden inden for dit område.

 • Du kan opgradere dine kvalifikationer ved at tage et bachelor- eller kandidatkursus som enkeltfag. Ønsker du et længere uddannelsesforløb, kan du vælge en af de fem udbudte master- eller diplomuddannelser. Læs mere her
 • Hver sommer arrangerer Københavns Universitet desuden Copenhagen Summer University med en række kurser målrettet virksomheder.

Interesseret i ulande? Indgå samarbejde med vores ulandsforskere

Interesseret i klima-innovation? læs mere om Climate-KIC netværket

Ekstra information / Sidebar

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil høre mere om dine muligheder for samarbejde.

VIRKSOMHEDER

Jacob Juul Gade
35 33 17 48
jjg@science.ku.dk 

Anne Reppien Dall
35 33 08 79
anrd@science.ku.dk 

MYNDIGHEDER

Mette Frimodt-Møller
35 33 20 51
memo@science.ku.dk