Strategiske partnerskaber

Et strategisk partnerskab er en aftale, hvor begge parter forpligter sig på at samarbejde inden for forskning, uddannelse og innovation over en længere periode til gensidig gavn.

Aftalerne indgås for at sikre, at partnerne jævnligt mødes på højt strategisk ledelsesniveau for at identificere nye samarbejdsmuligheder og løbende gøre status over det eksisterende samarbejde.

Et strategisk partnerskab udformes efter fælles interesse og indeholder netop de samarbejdsmuligheder, som giver værdi for dig og os. Det kan f.eks. være forsknings- og innovationsprojekter, samfinansiering af forskere, brug af laboratorier eller kontakt til studerende.

Er du interesseret i at høre mere om et strategisk partnerskab med SCIENCE, så kontakt os.

case

Når vi samarbejder med SCIENCE giver det os en stærkere position på markedet

Paul Cornillon, Senior Vice President i Arla Foods: ”Når vi samarbejder med forskningsmiljøer som SCIENCE, får vi som virksomhed et kæmpe løft: Vi får adgang til de bedste hjerner, ny viden vi kan patentere og en stærkere position på markedet.”

kontakt

Kontakt os, hvis du vil høre mere om dine muligheder for samarbejde.

Virksomheder:

Jacob Juul Gade
35 33 17 48
jjg@science.ku.dk

Anne Reppien Dall
35 33 08 79
anrd@science.ku.dk

Myndigheder:

Mette Frimodt-Møller
35 33 20 51
memo@science.ku.dk