Generelle principper for SCIENCEs myndighedsbetjening

Her henvises til Danske Universiteters Hvidbog om forsknings­baseret myndighedsbetjening kapitel 5, der opsummeres således:

De danske universiteters holdning er, at

  • forskningsbaseret myndighedsbetjening skal udføres med samme integritet som universitets øvrige opgaver
  • sektorrelaterede forskningsresultater skal bedømmes efter de samme kvalitetskriterier som al anden forskning
  • resultaterne af myndighedsrådgivning mv. skal være offentligt tilgængelige og kunne fagfællebedømmes
  • universiteterne bør udvikle kvalitetsstyringssystemer for den forskningsbaserede myndighedsrådgivning mv.
  • forskernes ytringsfrihed og forskningsfrihed er grundlæggende principper, som universiteterne værner om, også i forbindelse med varetagelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening
  • der i særlige tilfælde kan være behov for, at myndighed og universitet koordinerer tidspunktet for offentliggørelse af rådgivningsresultater.

Universitetet skal troværdigt i henhold til § 33 i universitetsloven som universitet kunne påtage sig opgaver og via finansloven eller langtidskontrakter med fagministerier modtage betaling herfor.