Forskningsbaseret myndighedssamarbejde

Hvis du som myndighed har behov for sikker og uvildig viden, der kan danne grundlag for politiske beslutninger, har vi på SCIENCE en lang række forskere, der kan hjælpe. Det gælder både, hvis du kommer fra ministerier, styrelser, internationale organisationer, regioner eller kommuner.

På SCIENCE har vi en lang tradition for at samarbejde med myndigheder og organisationer, og vi har dermed stor erfaring med forskningsbaseret myndighedssamarbejde og kan f.eks. være med til at rådgive, udrede, overvåge eller risikovurdere relevante udfordringer. Derudover deltager flere af vores forskere i udvalg og råd i forbindelse med politiske beslutningsprocesser.

SCIENCE dækker fagligt bredt og har kandidater, ph.d.er samt forsknings- og uddannelsesmæssige kompetencer, der har stor relevans for myndigheder nationalt og internationalt.

kontakt

Kontakt os, hvis du vil høre mere om dine muligheder for myndighedssamarbejde.

Mette Frimodt-Møller
35 33 20 51
memo@science.ku.dk

Læs fakultetets "Code of Conduct" ved myndighedssamarbejde