Fælles forskningsprojekter

Ønsker din virksomhed at indgå i et samarbejde omkring et større forskningsprojekt med nogle af vores dygtige forskere, så kan et fælles forskningsprojekt være den rigtige løsning for jer.

Et fælles forskningsprojekt baseret på samfinansieret forskning er karakteriseret ved, at begge parter skyder ressourcer i projektet.

Det betyder, at din virksomhed får adgang til:

  • Specialistviden inden for et specifikt forskningsområde
  • Et internationalt vidensnetværk på højeste niveau
  • Fakultetets apparatur og faciliteter

Det kan resultere i mere effektive og bedre processer og dermed en mere konkurrencedygtig virksomhed. Virksomhedens medarbejdere udvikles også typisk i mødet med forskerne (og omvendt), og bliver opdateret på den seneste viden.

I mange store forskningsprojekter er der desuden flere virksomheder involveret. Det samarbejde resulterer ofte i, at virksomhederne deler viden og løsninger.

For os som fakultet kan fælles forskningsprojekter skabe:

  • Mere samfundsrelevant forskning/innovation/uddannelse 
  • Adgang til nye data(typer)
  • Mere erhvervsparate kandidater og ph.d.-studerende
Case

DLF: Hvis din virksomhed har en udfordring, så kontakt et universitet

Seniorforsker ved DLF, Christian S. Jensen: "I DLF har vi en lang tradition for tæt samarbejde med danske og europæiske forskningsinstitutioner. Det gælder naturligvis også SCIENCE. Lige nu har vi et stort samarbejdsprojekt, hvor vi vil udvikle nye afgrøder med dybere rødder. Det er i sagens natur ikke let at forske i rodvækst, da alt foregår under jorden. Derfor har forskningen i rodvækst indtil nu primært foregået i laboratoriet eller i væksthuset. Det mener vi ikke er tilstrækkeligt, og derfor er vi gået sammen om at hive laboratoriet ud på marken. Helt konkret har vi på SCIENCEs område etableret fire, tre-meter dybe, v-formede grave, hvor vi kan studere planternes rodvækst."

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil høre mere om dine muligheder for samarbejde.

VIRKSOMHEDER

Jacob Juul Gade
35 33 17 48
jjg@science.ku.dk 

Lise Lawaetz Winkler
35 33 51 67
llw@science.ku.dk 

MYNDIGHEDER

Mette Frimodt-Møller
35 33 20 51
memo@science.ku.dk