Kontakt til studerende – Københavns Universitet

SCIENCE > Samarbejde med SCIENCE > Kontakt til studerende

Kontakt til vores studerende

Et tæt samarbejde mellem de studerende og erhvervslivet giver jer som virksomhed en unik platform for rekruttering, faglig behandling af konkrete problemstillinger og effektiv videnoverførsel. Det giver samtidig vores studerende et indblik i, hvordan teori anvendes i praksis.

SCIENCE har 9500 fuldtids bachelor- og kandidatstuderende og 1150 ph.d.-studerende. Fakultetet tiltrækker de bedste studerende fra hele verden ved have et internationalt studiemiljø, der tilbyder uddannelser i verdensklasse. Det er vores ambition at udvikle uddannelserne løbende i tæt dialog med erhvervslivet, relevante organisationer og myndigheder.

De studerende skal gennem hele deres studium have mulighed for at komme i kontakt med relevante virksomheder. Det kan ske via anvendelse af virksomhedsproblemstillinger som udgangspunkt for opgaver og afhandlinger, gæsteforelæsninger og cases, besøg hos aftagere af SCIENCE's kandidater, idéudviklingsprojekter, boot camps samt længerevarende projektforløb for studerende i virksomheden.

Karrieredag

Mød de it-studerende

På Datalogisk Institut afholdes hvert år i maj en stor karrieredag, hvor it-virksomheder og studerende mødes.

Science Dating

Mød studerende på Nano-Science Center

På Nano-Science Center afholdes der hvert år Science Dating, hvor erhvervslivet har mulighed for at møde nano-studerende.

Kontakt til studerende

Få en studerende i praktik

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning kan skabe kontakt til studerende indenfor skovbrug, landskabsarkitektur, geografi, geologi og naturforvaltning.

Innovation Hub

Et skridt på vejen mod det entreprenørielle universitet

Mange af de erhvervs- og samfundssektorer, som SCIENCE uddanner kandidater til, er konstant i udvikling. Både i forhold til, hvilke produkter og services, der tilbydes, men også i forhold til måden, som man producerer og organiserer sig på.