Forskning på SCIENCE – Københavns Universitet

SCIENCE > Samarbejde med SCIENCE > Forskning på SCIENCE

Forskning på SCIENCE

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet er landets største forskningsmiljø inden for natur- og biovidenskab. SCIENCE beskæftiger sig med forskning på tværs af gængse faggrænser og med innovation og opfindsomhed som omdrejningspunkt.

Vi kombinerer banebrydende grundforskning med anvendelsesorienteret forskning og bidrager til vækst, beskæftigelse og løsning af samfundsmæssige udfordringer. Udfordringer som klimatilpasning, knaphed på naturressourcer, bæredygtig energiforsyning, fødevaresikkerhed, livsstilssygdomme og effektive og sikre it-systemer. 

Ekstra information / Sidebar

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil høre mere om dine muligheder for samarbejde.

VIRKSOMHEDER

Jacob Juul Gade
35 33 17 48
jjg@science.ku.dk 

Anne Reppien Dall
35 33 08 79
anrd@science.ku.dk 

MYNDIGHEDER

Mette Frimodt-Møller
35 33 20 51
memo@science.ku.dk