19. november 2020

To barske svampearter opdaget i Danmark: Æder levende fluer indefra

Barsk natur

Forskere fra Københavns Universitet har fundet og beskrevet to nye svampearter i Danmark som aldrig før er set nogen steder i verden. Svampene inficerer voksne fluer, som de laver et stort hul i bagkroppen på. De inficerede fluer er i stand til at flyve rundt med hullet i dagevis alt imens svampene æder fluerne indefra og skyder svampesporer afsted til nye ofre. Opdagelsen er et bidrag til kortlægning af den danske biodiversitet. Studierne åbner samtidig op for nye muligheder for måske at finde nyttige naturstoffer til brug i medicin.

Svampesporer
Svampesporer af Strongwellsea acerosa. De skydes ud fra et stort hul i bagkroppen på den inficerede, men stadig levende flue.

Forskere fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab samt Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet har fundet og beskrevet to nye svampearter. Den ene svamp (Strongwellsea tigrinae) blev fundet i Jægerspris, og den anden (Strongwellsea acerosa) blev fundet på Amager.

Svampene inficerer to danske fluearter (Coenosia tigrina og Coenosia testacea) og får de inficerede flue til at udvikle et stort hul i bagkroppen. De flyver rundt i dagevis, mens svampene skyder svampesporer afsted mod nye ofre fra hullet. Hvis der f.eks. kommer en flue forbi for at parre sig, kan den også blive smittet. Svampene bruger fluens bagkrop som næring, mens fluen flyver rundt lige til det sidste. Efter nogle dage lægger fluen sig på ryggen med spasmer de sidste timer, inden den dør.

”Det her er noget spændende og mærkværdig biodiversitet, vi har opdaget i den danske natur”, siger professor Jørgen Eilenberg fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab, og fortsætter: ”I sig selv er det værdifuldt at kortlægge ny og ukendt biodiversitet, og det er samtidig basal ny viden, der kan skabe grundlag for eksperimentelle undersøgelser af infektionsforløb og de bioaktive stoffer, der indgår.”

Fluen Coenosia tigrina med to store huller i bagkroppen. Hullerne skyldes infektion med svampen Strongwellsea tigrinae. De infektive sporer skydes ud gennem hullerne.
Fluen Coenosia tigrina med to store huller i bagkroppen. Hullerne skyldes infektion med svampen Strongwellsea tigrinae. De infektive sporer skydes ud gennem hullerne.


Svampeparasitterne inficerer formentlig kun en lille procentdel af den danske population af disse to arter af fluer, som i øvrigt lever af rov ved at overfalde andre fluer. Om vinteren overvintrer svampene ved hjælp af deres tykvæggede, orangefarvede eller gule hvilesporer. Forskerne mener, at disse hvilesporer spirer om foråret og inficerer fluerne, når de bliver aktive.  

”Det er meget fascinerende, hvor nøje tilpasset svampenes livscyklus er til de fluer, de vil ramme, siger professor Jørgen Eilenberg.

Kan bane vejen for ny medicin

At svampene er i stand til at holde fluen så frisk, at den kan flyve rundt i dagevis, mens den bliver spist indefra, har givet forskerne anledning til spekulationer om, at svampene laver nogle stoffer, som ”doper” fluen. Forskning i andre svampe (der inficerer cikader) tyder på, at der kan være tale om nogle amfetaminlignede stoffer.

” Vi har en formodning om, at svampene producerer nogle amfetaminlignede stoffer som er så effektive, at fluen holder et højt energiniveau lige til det sidste. Samtidig har vi også en teori om, at svampene producerer nogle stoffer, der holder mikroorganismer væk fra fluens sår.  Det vil vi bestemt gerne forske mere i, da det potentielt kan åbne op for anvendelse af disse stoffer, måske inden for medicin, siger Jørgen Eilenberg. 

Forskningsresultaterne er publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Journal of Invertebrate Pathology.