31. august 2020

Studiestart: Skov og natur hitter hos klimabevidste unge

Uddannelse

I en tid med klimaforandringer, truet natur og dyreliv søger de unge i stor stil mod de uddannelser, hvor de kan gøre en forskel. Således har Københavns Universitet i år set en markant stigning i antallet af ansøgere på to af de mest ’grønne’ uddannelser nemlig uddannelsen som Skov- og landskabsingeniør og uddannelsen i Naturressourcer.

Elever på Skovskolen
For at imødekomme efterspørgslen står bl.a. Skovskolen i Jylland, som noget nyt, klar til at modtage sit første hold Skov- og landskabsingeniør-studerende den 1. september. Foto: Jakob Helbig

Natur, miljø og klima fylder en hel del hos danskerne. Og måske i særlig grad hos den yngre generation, som netop har valgt uddannelse. På det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet har man i år kunnet spore en særlig stor interesse for de to mest ’grønne’ bacheloruddannelser.

Således har uddannelsen som Skov- og landskabsingeniør og uddannelsen i Naturressourcer oplevet en væsentlig stigning i antal ansøgere på hhv. 78 procent og godt 38 procent sammenlignet med 2019. En stigning, som ifølge Thomas Færgeman, forstander på Skovskolerne i Nødebo i Nordsjælland og Auning i Midtjylland, flugter godt med tidsånden hos de unge.

”Når man er ung og vokset op i en tid, hvor klimaudfordringerne er altoverskyggende, så kan man næsten blive apatisk over, hvad man skal gøre. Men det at kunne gøre noget konkret, ved at plante skov og forvalte naturområder, så vi hjælper klimaet og bevarer et mangfoldigt plante- og dyreliv, tror jeg, taler til mange.

Thomas Færgeman, forstander på Skovskolen

Ny uddannelse midt i skovområde på Djursland

Midt i den 3000 hektar store skov, Løvenholmskoven, ligger Skovskolen i Auning. Som noget nyt kan man fra i år også uddanne sig til Skov- og landskabsingeniør i Jylland, mens man tidligere har måttet tage turen til Nordsjælland og Nødebo.

Skovskolen i Auning har fået 84 ansøgere, hvoraf skolen har plads til de 38 af dem, som starter uddannelsen den 1. september. 

”To tredjedele af de færdiguddannede Skov- og Landsskabsingeniører bor og arbejder vest for Storebælt. Derfor er det helt relevant at tilbyde en ny uddannelse i Jylland og ikke kun på Sjælland, og vi er glade for, at efterspørgslen på den nye uddannelse i Auning har været så stor,” siger Thomas Færgeman

Omkring en tredjedel af de færdige Skov- og Landskabsingeniører får jobs som skovfogeder, hvor de forvalter statslige og private skove, en tredjedel arbejder i kommunerne, hvor de for eksempel forvalter bynære naturområder som parker, mens den sidste tredjedel laver alt muligt andet, herunder bliver selvstændige.

Føler ansvar for at løse globale problemer

Også på bacheloruddannelsen Naturressourcer har man oplevet en stigning i antallet af ansøgere på 37,9 procent sammenlignet med 2019. For studieleder Kristian Holst Laursen er der slet ikke tvivl om, at den øgede interesse for studiet handler om de unges voksende fokus på klima og miljø.

”Vi oplever en stigende interesse for grøn omstilling og bæredygtighed, og vi får mange topmotiverede og engagerede unge mennesker ind på studiet, der føler et enormt ansvar for at løse de globale problemstillinger, vi som samfund står overfor,” siger han.

Med en bachelor i Naturressourcer kan man tage en kandidatoverbygning og specialisere sig i Plantevidenskab, Miljøvidenskab, Naturforvaltning og Miljø-økonomi og få en lang række ”grønne” jobs i fx kommuner, styrelser, rådgivende ingeniørvirksomheder eller i landbruget.

”Det er en løsningsorienteret uddannelse, som handler om, hvordan man forvalter jordens ressourcer så ansvarligt som muligt inden for klima, miljø og fødevareproduktion,” siger Kristian Holst Laursen.

Der starter i alt 95 nye studerende på bacheloruddannelsen i Naturressourcer den. 1. september.

Fakta:

  • Skov- og Landskabsingeniøruddannelsen (Nødebo) havde i år 178 ansøgere, en stigning på 78 % sammenlignet med 2019, hvor 67 søgte ind. I alt 55 nye studerende starter på skolen 1. september.
  • Den nye Skov- og Landskabsingeniøruddannelse i Auning fik i år 84 ansøgere, hvoraf skolen har plads til de 38 af dem, som starter 1. september.
  • Som Skov- og Landskabsingeniør er der en høj beskæftigelsesgrad. Efter ét år er 10 % arbejdsløse eller uden for arbejdsstyrken. Dette falder til under 5 % i år 2 og 3, og efter 4 år er alle i beskæftigelse.
  • Naturressourcer havde i år 251 ansøgere, en stigning på 37,9 % sammenlignet med 182 ansøgere i 2019.
  • Der starter i alt 95 nye studerende på Naturressourcer den 1. september.
  • Se tal for alle uddannelserne på SCIENCE: https://studier.ku.dk/bachelor/ansoegning-og-optagelse/optagelsesstatistik/2020/antal-ansoegninger-i-alt/ansoegere_science/