15. januar 2019

Undervisning fortsætter som hidtil

Kommentar

Biologistuderende på Københavns Universitet vil fortsat blive undervist i køn, ligesom de også fortsat i undervisningen i statistisk formidling vil arbejde med eksempler, hvor køn indgår.

Det fastslår John Renner Hansen, dekan på det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, efter at flere medier har beskrevet, hvordan en underviser på Biologisk Institut har overvejet at ændre sin undervisning efter en kommentar fra en studerende om kønsopdelt statistik.

”Der er ikke tale om en klage, men tværtimod om en kommentar givet i en undervisningssituation. For os er det helt naturligt, at underviserne reflekterer over deres undervisning. Det er også sket i dette tilfælde, men for at mane enhver tvivl til jorden vil jeg gerne fastslå, at vi på biologistudiet fortsat vil arbejde med kønsopdelte statistikker i undervisningen. I biologiens verden bliver vi fysisk set født som enten han- eller hunkøn, og vi vil derfor fortsætte med at bruge relevante eksempler, som de studerende kan forholde sig til i undervisningen,” siger John Renner Hansen.