10. april 2018

Kvantefysiker fra Danmark modtager Europas mest prestigefyldte forskerbevilling

Anerkendelse

En af verdens bedste forskere inden for kvantefysik, professor Eugene Polzik fra Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet, er netop blevet tildelt en ERC Advanced bevilling på 16,2 millioner kroner fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC). Målet med bevillingen er at skabe bedre præcisionsmålinger på atomart niveau. Bevillingen er den mest prestigefyldte forskerbevilling i Europa og gives til en forsker, der har gjort sig bemærket for sin enestående exellence. Eugene Polzik er den første forsker fra Danmark, der har modtaget denne bevilling to gange.

Professor Eugene Polzik

Professor Eugene Polzik

ERC Advanced Grant er den mest prestigefulde europæiske forskningsbevilling, der gives til fremragende forskere på tværs af naturvidenskab, biovidenskab og humaniora. I modsætning til andre nationale og internationale bevillinger er ERC-bevillingen udelukkende baseret på et eneste kriterium – forskning på allerhøjeste niveau.

Bedre præcisionsmålinger på atomart niveau

Bevillingen er givet til projektet Quantum-N (Quantum mechanics in the negative mass reference frame) og skal udføres i QUANTOP-laboratorierne på Niels Bohr Institutet, som Eugene Polzik leder.

Projektet handler om at skabe sammenfiltrede tilstande, også kaldet entanglement, der er et karakteristisk fænomen, der kun findes inden for kvantemekanikken. Entanglement betyder, at kvanteegenskaberne af to objekter er meget stærkt forbundne. Ambitionen med projektet er bl.a. at forbedre følsomheden på atomart niveau i verdens bedste bevægelsesdetektorer, nemlig de gravitationsbølge-interferometre, som for nylig rapporterede om den første observation af gravitationsbølger og som fik Nobelprisen i fysik i 2017. Det kan bl.a. få betydning for udvikling af nyt måleudstyr, eksempelvis sensorer der registrerer og måler alt muligt -  fra mobiltelefoner til rumskibe og medicinsk udstyr.

Udfordringen i dag ligger i, at man, når man observerer et objekt med laserlys uundgåeligt kommer til at påvirke objektet. Det sker, fordi lys er en strøm af fotoner, og når lyset reflekteres af objektet, får det objektet til at flytte sig i tilfældige retninger. Det er disse tilfældige bevægelser, der sætter grænser for, hvor præcist man kan måle på kvanteniveau.

Gennem en række forsøg fra årene 2009-17 har professor Eugene Polzik og hans forskere påvist, at dette princip til en vis grad kan neutraliseres, hvis lyset først overføres gennem en sky af atomer. Med bevillingen vil det blive muligt at arbejde videre med denne udfordring og løfte præcisionsmåling op på et hidtil uset frontforskningsniveau.

Om Eugene Polzik

Eugene Polzik er født i 1953 i Sankt Petersborg i Rusland, hvor han fik sin kandidatuddannelse i fysik på universitet i Sankt Petersborg i 1976, og sin ph.d. i 1980. Han fortsatte som lektor på universitetet indtil 1988, og flyttede derefter til USA i 1989, hvor han kom til California Institute of Technology – Caltech. Her blev en del af den forskergruppe, der som én af de første i verden gennemførte teleportation fra lys til lys.

Danmark ville gerne være med i den nye frontforskning, og fra 1994-98 arbejdede Polzik både på Caltech og på Århus Universitet, indtil han flyttede helt til Danmark i 1998. Han blev udnævnt til professor i atomar, molekylær og optisk fysik ved Aarhus Universitet i 1999, og i 2001 fik han et grundforskningscenter i kvanteoptik, Quantop på Aarhus Universitet, der var det første nordiske forskningscenter i moderne kvantefysik. I 2003 flyttede han centret til Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet, hvor forskningsgruppen siden har haft mange store videnskabelige gennembrud.

I 2006 bliver han medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og i 2007 blev han af Scientific American udnævnt til at være blandt top 50 forskere for hans arbejde med kvanteteleportation. Han har modtaget mange priser, og i 2010 fik han ’Gordon Moore Distinguished Scholar Award’ som anerkendelse for sit arbejde med kvanteinformation, kvanteoptik og kvantemetrologi. I 2014 blev hans forskning kåret som årets bedste forskning af Ingeniøren, og samme år får han også Dansk Magisterforenings forskningspris.

Kontakt

Professor Eugene Polzik
Mobil +45 23 38 20 45
E-mail: polzik@nbi.dk

Kommunikationsmedarbejder Katherina Killander
Mobil: +45 51 68 04 12
E-mail: klu@science.ku.dk