14. september 2018

Forskere: Vi har brug for en “Paris-aftale” for naturen

Stop biodiversitetstabet

Mens indsatser for at stabilisere klimaet tager fart i Danmark og globalt, peger forskere bag et nyt studie på, at vi har brug for en lignende tilgang, for at stoppe naturødelæggelser og tilbagegangen af klodens biodiversitet. Studiet er offentliggjort af en række forskere i det anerkendte tidsskrift Nature Sustainability, med deltagelse af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet.

Der er gået mere end et kvart århundrede siden Rio-konferencen, som var det første globale løfte om at bevare jordens biodiversitet. Det skete med Biodiversitetskonventionen i 1992. Siden da er ødelæggelser af naturen fortsat med uformindsket styrke.

Faldet i biodiversitet og ødelæggelse af økosystemer gør det sværere at stoppe klimaforandringer og indfri målene om en bæredygtig udvikling. Naturen spiller en afgørende rolle for at forhindre ødelæggende klimaforandringer og bevare kvaliteten af jord, luft og vand, og dermed muligheden for at producere fødevare, rent drikkevand, brændstof og tekstiler. Mange af verdens lande, inklusiv Danmark, importerer en stor del fra udlandet, hvilket betyder, at det ikke bare har konsekvenser globalt, men i høj grad også nationalt. Mike Barrett fra WWF, forklarer,

Samfundets mislykkede indsats for at stoppe det overvældende tab af biodiversitet, betyder, at vi er ved at underminere vores livsgrundlag - naturen og de mange vigtige funktioner den giver os. Det er på tide, at vi tager det alvorligt og indser, at omdrejningspunktet for vores vision om en bæredygtig fremtid, er afhængig af, at vi handler nu og genopretter og beskytter naturen og biodiversiteten

Medforfatter Professor Robin Freeman fra Zoological Society of London, Institute of Zoology, uddyber: “Antallet af vilde arter er faldende og i stigende grad i fare for at uddø. Der er behov for, at vi som samfund gør noget for at stoppe dette og genopbygge den biodiversitet, vi er så afhængige af”.

Behov for klare mål

Forfatterne bag det nye studie identificerer tre indsatser fra Parisaftalen, som nøgleelementer til at gennemføre en effektiv og ambitiøs handlingsplan for at genskabe en rig biodiversitet:

  1. Et defineret mål for at beskytte biodiversiteten
  2. Målbare og relevante indikatorer for fremgang
  3. Delmål, der samlet set kan indfri målsætningen inden for den nødvendige tidshorisont

 Sarah Cornell, forsker på Stockholm Resilience Centre, Stockholm Universitet, uddyber, “Konkrete indsatser skal indeholde traditionelle tiltag, så som beskyttelse af naturområder og arter, og også fokusere på hovedårsagerne til tabet af biodiversitet. Vores forskning ligger netop i krydsfeltet mellem fødevareproduktion, naturbevaring og indsatser for at stoppe klimaforandringer”

I november 2018 mødes EU og de 195 lande, som har skrevet under på Biodiversitetskonventionen, for at begynde arbejdet med en ny strategiplan for perioden efter 2020. Studiet foreslår et Roadmap for målene, indikatorer og mulige forløb, som må overvejes nu og her for at stoppe udviklingen og bøje kurven. Professor Neil D. Burgess fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet og FNs Environment World Conservation Monitoring Centre, afslutter,

"Fremfor at acceptere de forsatte naturødelæggelser, viser dette studie hvordan vi kunne ændre vores ambition – og arbejde på at vende naturens tilbagegang”.

Læs studiet: Aiming higher to bend the curve of biodiversity loss (link)

Kontakt

Professor Neil David Burgess
Phone: (+44) 7711 423875