19. maj 2017

Ung matematiker har skrevet Danmarks bedste speciale

Vinder

Helene Rytgaard har skrevet Danmarks bedste speciale inden for matematik ifølge Dansk Matematisk Forening. Den 2. juni 2017 kårer Dansk Matematik Forening derfor Helene Rytgaard som vinder af DMF-specialeprisen 2016. Overrækkelsen finder sted på Institut for Matematiske Fag på København Universitet. Med prisen følger 15.000 kr. Edlund A/S fungerer som sponsor for Specialeprisen.

”Det er med største fornøjelse, at jeg på vegne af Dansk Matematisk Forening (DMF) kan meddele, at Helene Rytgaards speciale er kåret som vinder af DMF-specialeprisen 2016,” udtaler DMF’s formand Steen Thorbjørnsen.

Specialet, der har gjordt Helene til cand.scient., hedder Statistical Models for Robust Spline Smoothing, og er af Dansk Matematisk Forening (DMF) vurderet til at være det bedste matematikspeciale afleveret i Danmark i 2016.

Specialevejleder har været Lars Lau Raket mens Bo Markussen har været medvejleder, begge fra Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet. Et enigt bedømmelsesudvalg har indstillet specialet med følgende beskrivelse og motivation:

”I sit speciale præsenterer Helene Charlotte Rytgaard en ny matematisk ramme for statistiske modeller for kurvedata, hvor en eller flere modelparametre er elementer i funktionsrum. Litteraturen om sådanne funktionelle data er domineret af heuristiske metoder, og de få kilder, der både er matematisk stringente og beskriver problemerne konsistent i matematisk statistisk forstand, er svært tilgængelige. Inden for en klassisk matematisk statistisk ramme, udnytter Rytgaard på en elegant og naturlig måde de nyeste funktionalanalytiske metoder i teorien for differentialligninger i Hilbert rum og Sobolev rum, herunder teorien om reproducerende kerne. De opnåede teoretiske resultater udmønter hun i effektive algoritmer, som bliver implementeret og anvendt i konkrete dataanalyser. Specialet rummer flere originale bidrag, fx en beskrivelse af spline-problemet i en statistisk ramme, der eksplicit tillader modellering af randbetingelser og giver en langt større fleksibilitet i modelleringen af data end den klassiske tilgang.”

Helene, der i dag er ph.d.-studerende ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Sektionen for Biostatistik, Københavns Universitet, får overrakt sin pris og 15.000 kr. ved et særligt arrangement den 2. juni 2017:

Fra 15:00 til 16:00 holder hun sammen med sin specialevejleder, Lars Lau Raket, foredrag om specialet og dets emnekreds i HC Ørsted Instituttets Auditorium 6, Universitetsparken 5, 2100 København. Efter foredragene er DMF vært ved en reception, der finder sted foran Auditorium 1. Denne del af arrangementet forventes at starte omkring kl. 16:15 og slutte omkring kl. 17:30.