20. juni 2017

Ny iskerneboring i Nordøstgrønland skal ruste os mod klimaforandringer

Projektet The East Greenland Ice-core Project – forkortet EastGRIP – bliver ledet af Center for Is og Klima på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet. Målet er at bore igennem en ca. 2550 meter lang iskerne til bunden af Indlandsisen gennem den nordøstgrønlandske isstrøm:

-   Vi borer som de første og eneste i verden en iskerne gennem en isstrøm, og isstrømme er ansvarlige for halvdelen af Grønlands Indlandsis’ massetab. Isstrømme er som floder af hurtigflydende is inde i Indlandsisen, der flyder ud i havet og kælver af som isbjerge. Perspektiverne er store, da vi forventer at forskningsresultaterne kan give bedre prognoser for fremtidens havvandstigninger - et område, der i dag er behæftet med store usikkerheder, siger Dorthe Dahl-Jensen fra Niels Bohr Institutet.

Forskerne vil undersøge flyde-egenskaberne af isen fra iskernen ved at måle isens fysiske egenskaber og lave deformations-studier af isen i iskernen for bedre at forstå isens materialeegenskaber. Desuden bliver borehullets bevægelse og deformation målt.

Borestedet er valgt i det område, hvor den nordøstgrønlandske isstrøm starter, formentlig på grund af forhøjet geotermisk varmetransport fra undergrunden. Forskningslejren og borehullet vil bevæge sig ca. 50 meter om året sammen med isen. Det er første gang nogensinde, at man forsøger at bore en så lang iskerne gennem is, der bevæger sig så hurtigt, at borehullet hver dag flytter sig en afstand, der svarer til borehullets diameter.

Målinger foretaget på iskernen i en lang række forskningslaboratorier i hele verden vil også udgøre en ny kilde til viden om fortidens klima i Nordøstgrønland. EastGRIP-lejren har en landingsbane og gode overnatnings- og værkstedsfaciliteter. Disse faciliteter tiltrækker andre projekter, der bruger lejren som udgangspunkt for deres undersøgelse, men som ikke i sig selv har noget med boreprojektet at gøre.

Forskningslejren huser derfor en lang række andre projekter, der udfører videnskabelige undersøgelser af atmosfæriske forhold og laver målinger fra fly, droner, snescootere og vindslæder i området omkring isstrømmen.

Mange forskningsgrupper fra hele verden deltager i projektet, der ledes af Niels Bohr Institutets Center for Is og Klima. Transport til og fra lejren på Indlandsisen foretages med amerikanske ski-udstyrede Hercules-fly. Det danske bidrag er finansieret af en bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Læs mere på www.eastgrip.org/dk, hvor der hver dag i feltsæsonen er dagbog og billeder fra forskningslejren.

Kontakt

  • Formand for EastGRIPs styrekomité, professor Dorthe Dahl-Jensen
    Mobil: 22 89 45 37
    E-mail: ddj@nbi.ku.dk

  • Pressemedarbejder Katherina Killander
    Mobil: 51680412
    E-mail: klu@science.ku.dk


Kontakt vedr. logistiske spørgsmål:
se numre og adresser på http://eastgrip.org/dk/dk-kontakt/