17. november 2017

Forsker-talenter giver bud på løsning af globale udfordringer

Løsninger

300 talentfulde studerende inden for natur- og biovidenskab fra syv af Europas bedste universiteter samles til konferencen ”Global Challenges – The Impact of Life Sciences” på SCIENCE, Københavns Universitet, for at præsentere ny viden og bud på løsninger af globale samfundsudfordringer.

Albert Fuglsang-Madsen

23-årige Albert Fuglsang-Madsen fremlægger sit projekt om antibiotikaresistens på konferencen.

Globale udfordringer er der nok af. Fødevaresikkerhed, klimaforandringer, stigende antibiotikaforbrug og miljøforurening er nogle af dem.

Derfor samles 300 talentfulde studerende fra syv af Europas bedste universiteter inden for natur- og biovidenskab på SCIENCE, Københavns Universitet til konferencen ”Global Challenges – The Impact of Life Sciences” den 17-18 november 2017. I løbet af weekenden vil de studerende fremlægge deres forskningsprojekter, som alle handler om aktuelle globale problemer.   

”En af de fornemste opgaver for en forsker, er at tage hul på de store samfundsmæssige udfordringer, der rører sig. Gennem konferencen skaber vi en bevidsthed og indsigt i udfordringerne til den dag, de unge står som selvstændige, og skal bygge deres egen forskning op,” siger Keld Ejdrup Markedal, lektor på Institut for Fødevarevidenskab og med i konferencens bedømmelseskomité.

23-årig et skridt tættere på at kurere antibiotikaresistens

Albert Fuglsang-Madsen, som er i gang med sin kandidat i biokemi, er en af de studerende, der får lov at fremlægge sit forskningsprojekt. Under et ophold på Universitet i Melbourne, Australien opdagede han i sit arbejde med antibiotikaresistens tre gener, som potentielt kan være med til at regulere de resistente cellers cellevæg og dermed også gøre dem modtagelige over for antibiotika.

”For mig er det vigtigt, at arbejde med noget brugbart. Antibiotikaresistens er et voksende problem, hvor ny forskning kommer til at hjælpe en masse mennesker verden over,” siger Albert Fuglsang-Madsen, der på sigt gerne vil udvikle noget revolutionerende inden for medicin.  

Kommunikation og netværk

Konferencen handler også om at blive inspireret af hinandens projekter og netværke med andre studerende, som på sigt kunne blive potentielle samarbejdspartnere. Før konferencen har de studerendes projekter været igennem en faglig bedømmelse, hvoraf de bedste projekter er udvalgt til at skulle fremlægge. Men det er ikke kun indholdet og resultaterne af projekterne, der er i fokus. Også formidlingen af selve fremlæggelsen og det skriftlige materiale bliver bedømt.

”Det handler om, hvor godt de kommer ud over rampen, og hvordan de kommunikerer deres resultater ud. Konferencen er på mange måder en prøvesmag på, hvordan det er at være til en stor international konference,” siger Keld Ejdrup Markedal.

Fremlæggelserne vurderes af en bedømmelseskomité, der i løbet af konferencen uddeler 14 forskellige priser.