14. juni 2016

Unge kloge KU-hoveder får penge til deres forskning

Forskningsbevillinger

Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program har uddelt sin årlige million-pulje til talentfulde unge forskere i Danmark. Blandt dem er der fem forskere på Det Natur- og Biovidenskabelige fakultet, SCIENCE, som har modtaget penge og ære.

De fem forskere arbejder inden for bioinformatik, plantevidenskab, celle- og molekylær biologi og planters trivsel i arktiske egne. Det er Det Frie Forskningsråd under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som uddeler pengene. Donationerne skal styrke de unge forskere og være med til at konsolidere dansk forskning i verdensklasse. Nedenfor de fem modtagere på SCIENCE af Sapere Aude-programmet 2016.

 

Penge til at forske i genregulering

Adjunkt Robin Andersson fra Sektion for Bioinformatik og RNA Biologi, Biologisk Institut, har modtaget ca. syv millioner kr. fra Sapere Aude, DFFs forskningslederbevilling. Robins forskningsprojekt handler om betydningen af variation i genregulering.

Læs mere om Robins forskningsprojekt

Forskertalent vil sikre ulande korn trods klimaforandringer

Adjunkt Elizabeth Neilson fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet har modtaget en Sapere Aude Forskertalent bevilling på 144.000 kr. til at arbejde med tørketolerancen hos kornsorten durra, som er hovedfødekilde for mere end 500 millioner mennesker i især udviklingslande.

Læs mere om Elizabeths forskningsprojekt

Penge til at forske i nyrernes kompleksitet

Ph.d. Christina Wilkens Olesen fra Sektion for Cellebiologi og Fysiologi, Biologisk Institut, har modtaget 144.000 kr. fra Sapere Aude, DFFs forskningsbevilling. Christinas forskningsprojekt handler om transport af membranproteiner i nyre epitelceller for at øge forståelsen af nyrernes kompleksitet.

Læs mere om Christinas forskningsprojekt

Penge til forskning i planter i arktiske områder

Post doc Michelle Schollert fra Biologisk Institut på Københavns Universitet har modtaget 144.000 kr. fra Sapere Aude, DFFS forskningsbevilling. Pengene går til hendes forskningsprojekt inden for terrestrisk økologi og plante-økofysiologi, som går ud på, hvornår næringsstoffer i planter i de arktiske områder resorberes om efteråret i forhold til vejrlig og klimaforandringer. Her fortæller hun om sin forskning og perspektiverne bag.

Læs mere om Michelles forskningsprojekt

Penge til at forske i indlandsisens historie gennem 200 år

Postdoc. Anders Anker Bjørk fra Statens Naturhistoriske Museum, SNM, har fået 144.000 kr. til at forske i den grønlandske indlandsis' historie gennem 200 år. På den måde kan vi få et overblik over ændringer i bl.a. luft- og havtemperaturer i denne periode. Resultaterne kan bruges til at producere bedre computermodeller fremover, så vi får et mere nøjagtigt billede af, hvor stor udbredelse eller mangel på samme, indlandsisen vil have i fremtiden. Anders Anker Bjørk har tidligere i år fra samme kilde modtaget kilde 2,1 millioner kr. til sit projekt med at kortlægge indlandsisen.

Læs mere om Anders' forskningsprojekt