14. juli 2016

10-års jubilæum for Matematik Camp

Sommer-matematik

Det er 10 år siden, at Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) afholdt sin første Matematik Camp. I år sker det på Københavns Universitet fra lørdag den 16. juli og en uge frem. Her mødes 55 gymnasieelever fra hele landet hinanden for at blive udfordret i spændende og mere avanceret matematik, end de er vant til fra hverdagen, alt imens der bliver sat fokus på det sociale med sjov og ballade på den ugelange camp.

I sommerferien mødes 55 gymnasieelever fra hele landet for at blive udfordret matematisk.

Matematik Camp er et koncept, der nu har eksisteret i 10. år. Det er en camp, UNF afholder på linje med flere andre Science Camps for interesserede og engagerede gymnasieelever hver sommer. De samles for at opleve matematik og naturvidenskab på en anden måde og samtidig møde en masse andre unge, der har samme interesser.

Alt handler ikke kun om det faglige. I løbet af ugen bliver deltagerne kastet ud i en masse forskellige sociale lege og aktiviteter. På den måde får de rig mulighed for at møde hinanden og skabe venskaber på kryds og tværs af landet. Det er specielt denne blanding af fagligt og socialt, der gør Science Camps til så stor en succes og får deltagere til at komme igen år efter år.

Indblik i matematik på universitetet

Arrangørerne af campen er alle ulønnede frivillige, der brænder for at viderebringe interesse og viden om naturvidenskab. Mange er selv universitetsstuderende og kan fortælle deltagerne om, hvordan det er at gå på universitetet og give dem et unikt indblik i det daglige liv som universitetsstuderende – både omkring det faglige såvel som det sociale.

Undervisningen foregår på Institut for Matematiske Fag.

I år kommer campen til at foregå på Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet, der er en del af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, hvor i alt 14.000 studerende og ansatte dagligt har deres gang. For en uge i sommerferien vil deltagerne blive undervist i selvsamme lokaler, som måske en dag vil blive deres fremtid som matematik-studerende.

Campens faglige program er tilrettelagt, så deltagerne får en indsigt i nogle emner, de ikke er vant til. På den måde får de vist, at matematik er mere og andet end bare det, der er på pensum i gymnasiet., De får også mulighed for at finde ud af, om matematik noget for dem.

Kontakt

Yderligere oplysninger om Matematik Camp:
Emil Hoffmann Kozuch, mobil: 40 13 02 29 eller mail: ehk@unf.dk

Deltagerne får undervisning i mere komplekse matematiske problemstillinger end de er vant til.

Deltagerne lærer andre unge matematikstuderende fra hele landet at kende på årets Matematik Camp

Med i programmet er også sociale aktiviteter, som ryster de unge sammen.